Meny

Bønes Idrettslag

Fergekort

Fotballgruppen i Bønes IL har kjøpt inn et fergekort som dere kan bruke i forbindelse med kamper som krever fergetransport.

Klubben dekker fergetransport for Bønes-lag, og kortet gir 50 prosent rabatt på alle fergereiser. Det er altså en del penger å spare for klubben dersom alle benytter fergekortet.

Lån av fergekort må varsles minst to dager før bruk, og senest torsdag formiddag i forbindelse med helg.

Henvendelser angående fergekort gjøres til Hovedstyret.

Fergekortet dekker reisetransport for spillere, oppmenn/lagleder og trenere.

Fergekortet kan kun benyttes til reiser i idrettslagets eller forbundets regi, og kan ikke brukes i forbindelse med treningskamper.

Det forutsettes at hver bil fylles opp og at antall biler dermed begrenses.

Alle kvitteringer returneres sammen med kortet innen to dager. På kvitteringene skal det det være påført lagets navn, og den skal være signert av bestiller/lagleder.

Gjenværende saldo på fergekortet må følge med på kvittering ved retur av kortet.

Dersom saldo på kortet ikke dekker hele beløpet for hele reisen kan lagleder/oppmann fylle på kortet og få beløpet refundert umiddelbart mot kvittering.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny