Meny

Bønes Idrettslag

Styrets arbeidsoppgaver

Bønes ILs håndballstyre består av styreleder, nestleder og medlemmer.
Styreleder og nestleder sitter i tillegg i hovedstyret sammen med medlemmer fra fotballstyret. 

Styrets hovedoppgaver er å se til at idrettslaget driftes fornuftig i forhold til aktivitet for alle, økonomi og se til at lagene følger klubbens sportsplan og andre bestemmelser. 

Styret har ansvar for bl.a.
- Økonomi
- Kontakt mot Region Vest og Idrettsrådet
- Oppstart lag
- Fordeling arrangement
- Fordeling treningstider
- Dommeroppfølging
- Utstyr
- Sponsoroppfølging
- Informasjon til lagene
- Igangsette håndballskoler
- Arbeidsgiveransvar Sportslig leder


Klikk her for å se hvem som er styremedlemmer i klubben og deres kontaktinfo.:

Styremedlemmer BIL håndball 

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny