Meny

Bønes Idrettslag

Påmelding til idrettsskolen

Påmelding til idrettsskolen for barn i alderen 5-8 år har nå startet.

Ingrid Kleppe 27.08.2013

Oppstart uke 36. Påmelding sendes til Ingrid Kleppe på epost ingridkle@hotmail.com.

Idrettsskolen er for barn fra 5 til 8 år (ut 2. klasse).

Idrettsskolen har fått tildelt tid i Bøneshallen to ganger i uken, mandag og onsdag. Dette er fordelt slik på de ulike aldersgruppene:

2006: onsdag 17-18 (Racketsenteret)

2007: mandag 16.45-17.30 (Bøneshallen)

2008: onsdag 16.30-17.15 (Bøneshallen)

 

Ved påmelding er det viktig å få med navn, alder og adresse på barnet, samt foreldrenes telefonnumre og e-postadresse.

Foto: http://www.idrett.no/tema/barneidrett/Sider/barneidrett.aspx

For aldersgruppen 5-6 år, legges det vekt på lek og allsidig aktivitet for å stimulere barnas motoriske utvikling tilpasset alderstrinnet.

For aldersgruppen 7-8 år (1. – 2.  klasse) vil en gi tilbud der en får innføring i flere ulike idretters grunnteknikker. Hovedvekt skal legges på håndball og fotball, ettersom dette er primæraktivitetene i Bønes Idrettslag Det kan bli meldt på lag til seriespill der det forekommer og er naturlig fra det året de fyller 7 år (våren i 1. klasse)

 

 

 

 

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny