Meny

Bønes Idrettslag

Telenor Xtra Bønes - skoleåret 2014/15

Bønes IL. startet i fjor høst opp en egen idrettsfritidsordning. Vi er offisielt godkjent som Telenor Xtra-arrangør. Tilbudet går til primærgruppen 10-12 år, elever i 5. - 7. klasse. Vi har nå fylt opp alle våre plasser, men det er mulig å sette seg opp på venteliste.

Kristian Schult

Dette skoleåret går tilbudet primært til barn født i 2002, 2003 og 2004. Barn i 4. klasse er velkommen f.o.m. januar 2015, eller vil få tilbud om ledige plasser. Vi har åpent tirsdag-torsdag, og vi har i utgangspunktet 45 plasser hver dag.

Informasjon om opplegg og rutiner:

Bønes IL. har startet opp en egen idrettsfritidsordning. Vi er offisielt godkjent som Telenor Xtra-arrangør. Dette kvalitetssikrer det sportslige innholdet og den organisatoriske delen av driften.

Les mer om Telenor Xtra her: http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Telenorxtra/

Telenor Xtra Bønes er et tilbud om kvalifisert leksehjelp, et lett måltid (stort sett varmmat) og et helhetlig, allsidig aktivitetstilbud med trening etter skoletid til elever ved barneskolene på og rundt Bønes. Vi samarbeider med skolene, og vi avtaler sambruk om aktivitetsarenaene. Vi har også kontakt med idrettslag innen de fleste idretter i området rundt Bønes, noe som sikrer variert aktivitet. Opplegget for øvrig skal være tilpasset deltakerne som melder seg på; deres primæridretter, ønsker og behov.

I tillegg til opplegget i kjernetiden, tilbyr vi kveldsaktiviteter 3-4 ganger i halvåret, f.eks. klatring, skøyter, riding etc. Vi har også tilbud om turer, blant annet avslutter vi skoleåret med en overnatingstur til Lønningstrand i månedsskiftet mai/juni 2015.

Telenor Xtra Bønes følger skoleruten, og tar juleferie i uke 52 og uke 1. Vi har i utgangspunktet hovedbase/mottak i klubbhuset i Fjellsdalen, men vi vurderer en egen base på Bønes skole, og evt. transport til trening i Fjellsdalen, dersom vi får tilstrekkelig antall interesserte.

Tidsrom:

Vi har åpent 3 dager i uken: tirsdag, onsdag og torsdag. Åpningstid: Kl. 13-16.30. Dere velger selv hvilke dager dere melder dere på.

Deltakeravgift:

Deltakeravgift per måned:

1 dag per uke: kr. 600,-

2 dager per uke: kr. 1000,-

3 dager per uke: kr. 1300,-

Dagsplan (grovplan - varierer noe):

●     ca. 13:00 – 14:45 – Innkryssing/mottak. Leksehjelp/matlaging/felles måltid

●     ca. 15:00 – 16:15 – aktivitet (følger årsplan/halvårsplan/ukeplan)

●     ca. 16:15 – 16:30 – avslutning/rydding/oppsummering

Utstyr:

Deltakerne får bag og treningstøy, og må medbringe dette treningstøyet hver gang. Fotballspillere må ha med fotballutstyr til alle fotballøkter og håndballspillere må medbringe innesko.

Ansvarlig:

Hovedansvarlige for Telenor Xtra Bønes er Melchior Husebø og Kristian Schult. Begge er pedagogisk utdannet, og begge har lang trener- og ledererfaring. Melchior vil fungere som daglig leder, Kristian er koordinator og assisterende leder.

Øvrige instruktører er per i dag Stig Hopsdal, Henrik Stange Larsen, Elias Tvedt og Ingelin Hoff, samt innleide instruktører innen enklete idretter.   


Mål for Telenor Xtra:

1. Skape bevegelsesglede

– Variert aktivitet

– Ny aktivitet

– Stimulere til mer aktivitet

 

2. Pedagogiske stikkord:

Bli sett – ta ansvar

– Trygge/klare rammer

– Se alle

– Gi ansvar, ta ansvar

– Mobbefritt

– Medbestemmelse

 

3. Bidra til gode vaner:

– Kosthold og ernæring

– Gode lekserutiner

– Hygiene

– Skape selvstendighet

– Respekt

– Folkeskikk

– Planlegging

– Fair Play

 

4. Utvikle norsk idrett/klubb

– Klubbutvikling: bygge klubbfølelse/-tilhørighet

– Kvalitet på aktiviteter/organisering

– Variasjon ift. klubbaktivitet (allsidighet)

– Utviklingsmål

– Utvikle ferdigheter (sportslig og holdningsmessig)

 

Påmelding:

Send e-post til aktivitet@bonesil.no. 

Skriv følgende info i påmeldingen:

●      Deltakers navn, mobiltelefonnummer, adresse og fødselsdato

●      Foresattes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse

●      Antall og hvilke dager man ønsker å delta.

●      Eventuelt hvilke idretter deltakeren er aktiv i.

 

Oppsigelse:

Det er 2 måneders oppsigelsesfrist på plassen, regnet fra den 1. påfølgende måned etter at oppsigelsen er mottatt.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny