Meny

Bønes Idrettslag

Info fra fotballkretsen

Bruk av fotballanlegg i Bergen kommune i vintersesongen

03.01.2019

Retningslinjer for brøyting

Samfunnsdebatten omkring mikroplast i naturen har satt ekstra fokus på kunstgressbaner og bruk av granulat og plast som ifyll. Dette er noe NFF og Bergen kommune tar på ytterste alvor og arbeidet for å forebygge at banenes ifyll kommer på avveie skal intensiveres. Som et ledd i dette opprettholdes retningslinjene for brøyting og annen snørydding i Bergen kommune.

Kommunen planlegger fortsatt å brøyte en del anlegg med eksisterende relevant utstyr, først og fremst ved å ta hensyn til utstyrets plassering og sikre at det blir mest mulig effektivt utnyttet. Dette kan medføre at lag fra Bergen som bør prioriteres grunnet sin divisjonsstatus (0.-3. divisjon menn og 0.-2. divisjon kvinner) kan bli tildelt særskilt tid på kommunalt brøytede baner når været krever det.

I tillegg ligger følgende premisser til grunn for vinterens brøyteberedskap:

 • Baner anlagt i 2018 brøytes ikke
 • Snøen skal ikke flyttes utenfor gresset (NB!)

I praksis vil følgende baner bli brøytet (fremdrift vil avhenge av mengden snø og av tilgjengelige ressurser og personell);

 • Nymark, begge baner
 • Myrdal stadion og begge baner på Åstveit
 • Stemmemyren hovedbane + Stemmemyren kunstgress 2
 • Varden Amfi og Varden Framobanen
 • Nesttun, en bane
 • Arna, en bane (Garnes)
 • Ytterligere brøyting på andre anlegg kan forekomme dersom utstyr og mannskap strekker til.

Sammen med den tid de relevante lagene har disponibel i Vestlandshallen bør dette ivareta behovene til lagene fra Bergen som skal spille i 0.-3. divisjon menn og 0.-2. divisjon kvinner i 2019.

Videre vil følgende fortsatt gjelde for evt. rydding av baner vinteren 2018/19:
 • ​Manuell rydding er som før OK, men kommunen vil ikke investere i snøskuffer da det er variert erfaring med disse i forhold til bl.a. slitasje, samt at det krever relativt store investeringer.
 • Eksisterende snøskuffer blir værende på anleggene. NB! MERK AT SNØEN IKKE SKAL FLYTTES UTENFOR GRESSET
 • Maskinell rydding av baner med kjøretøy og skjær/plog på eget initiativ tillates IKKE
 • Bruk av snøfres er IKKE tillatt
 • Plassering og evt. fjerning av snø må avklares med banemannskap.
 • Kostnader med evt. bortkjøring med lastebil må brukerne påregne å ta selv

Lys på anleggene

Uteanlegg i Bergen kommune har grunnleggende rammesesong og tid definert som flg;

 • Rammesesong 15/2-30/6 og 1/8-15/11
 • Rammetid
  Mandag – fredag: 15.30 – 22.00
  Lørdag: 08.00 – 17.00
  Søndag: 13.30 – 21.00
 • Utenom rammesesongen blir det ikke flomlys på anleggene fra fredager kl 20.00 til mandag ettermiddag
 • I denne perioden vil renholdsfrekvensen i garderober være lavere enn i sesong.

Kontaktpersoner Bergen kommune:

Overordnede spørsmål
Bjørn Sture
bjorn.sture@bergen.kommune.no
55 56 24 83

Alle evt. driftsrelaterte spørsmål rettes til;
Åsane/Arna
Erik Duffy
erik.duffy@bergen.kommune.no

Stemmemyren
Bjørn Andresen
bjorn.andresen@bergen.kommune.no

Sentrum/Bergen
Hege Hope
hege.hope@bergen.kommune.no

Fana/Bergen vest
Morten Jensen
morten.jensen@bergen.kommune.no

Vakttelefon mandag – fredag, mannskaper ved Fana Stadion: 97 11 09 57

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny