Meny

Bønes Idrettslag

2024

Bønes IL kaller med dette inn til årsmøte tirsdag 19. mars kl 19:00 i Klubbhuset i Fjellsdalen. Alle medlemmer oppfordres til å møte opp og delta!

2024


Dagsorden:
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av dirigent, referent, protokoll-signerere
Sak 3: Årsberetning for Idrettslaget
Sak 4: Regnskap 2023 + revisjonsberetning + kontrollkomiteens innstilling
Sak 5: Budsjett 2024
Sak 6: Valg

Sak 7: Innkomne forslag - se eget vedlegg

Saksdokumenter publisert her en uke før årsmøtet.

​Frist for innmelding av saker / forslag: tirsdag 05. mars

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny