Meny

Bønes Idrettslag

2020

Årsmøtet er utsatt fra mars til juni pga koronaen. Ny årsmøtedato er torsdag 4. juni kl 20. Møtet vil bli gjennomført i Klubbhuset innenfor gjeldende regler.

Dagsorden:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av dirigent, referent, protokollsignerere
Sak 3: Årsmeldinger Hovedlag, fotball, håndball
Sak 4: Regnskap 2019
Sak 5: Budsjett 2020
Sak 6: Lovnorm og Organisasjonsplan 2020
Sak 7: Valg
Sak 8: Innkomne forslag

Sakspapirer til årsmøtet ligger som egne linker på denne siden.

Ingen saksforslag ble mottatt innen fristen 18. mai.​

​Årsmøteprotokoll (PDF) ligger under "Se også"

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny