Meny

Bønes Idrettslag

Sportsplan

Fotballgruppens sportsplan er oppdatert og gjelder nå for 2022-2024

Sportsplanen har utgangspunkt i NFFs planverk og ble til i en prosess med trenere og lagledere, sportslig utvalg og fotballstyret.

Endringene sammenlignet med forrige versjon (2019-2021) er relativt små: det er lagt til avsnitt om eksterne tilbud, dommerutvikling, Fair play og foreldrevett; avsnittet om spillestil er påbygget og tekst om seniorlagene er justert; format/design er litt annerledes og det er lagt inn nye bilder.

Sportsplanen skal være retningsgivende for Bønes-lagenes fotballaktiviteter, og fotballgruppen forventer derfor at trenere og ledere gjør seg godt kjent med innholdet i sportsplanen.

PDF-versjon: BIL Fotball Sportsplan 2022-24

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny