Meny

Bønes Idrettslag

Politiattest trener, lagleder/foreldrekontakt*

Bønes IL er som medlem av Norges idrettsforbund forpliktet til å følge NIFs retningslinjer. Dette innebærer blant annet at alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget hvor vedkommende kan ha et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Bønes IL stiller i dag (opptil flere) lag i de fleste aldersbestemte klasser og på seniornivå. Klubben vår har ansvar for et stort antall barn og unge på treninger, i kampsituasjon og ved turneringer. Dette innebærer at vi må stille krav til og ha gode sikkerhetsrutiner i forhold til hvem som er trener for barn og unge i Bønes IL. Dette er bakgrunnen for at alle trenere og lagledere/foreldrekontakter i Bønes IL må søke politiet om politiattest.

Aldersgrense for politiattester er 15 år.

Sendt inn politiattest tidligere? Slik systemet er nå får en avslag hvis en har fått attest tidligere. Dette jobber Norges Idrettsforbund med å få endret, men inntil videre er det derfor ikke nødvendig å innhente ny hvis du alt har levert (en "engangsjobb").

Slik er prosedyren ved politiattester:

Steg 1

Bønes IL skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema, og gi dette til søkeren.

https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf

I bekreftelsen skal Bønes IL blant annet fylle ut lovhjemmel. Idretten har to lovhjemmel å vise til:

Politiregisterforskriften § 34-1. For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Politiregisterforskriften § 34-13. For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.


Steg 2
Deretter skal søkeren selv søke om attest elektronisk.

Er du under 18 år eller av en grunn ikke kan søke elektronisk, se informasjon nederst på denne siden.

Elektronisk søknad om politiattest

Logg inn
Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Elektronisk innlogging bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke signere ytterligere eller legge ved kopi av legitimasjon.

Under "kontaktinformasjon", fyll inn e-postadresse og telefonnummer.
Under "Formål med attesten" velger du "Frivillige organisasjoner" for både "Kategori" og "Formål.
Under "Legg ved bekreftelse på formål" legger du ved dokumentet som du har fått fra Bønes IL, jfr steg 1.

- Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
- Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
- Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
- Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).

Trykk "Send søknad".

Teknisk informasjon
Løsningen fungerer med de nyeste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari.
Sitter du bak en brannmur eks. på arbeidsplassen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen.

Gjennom elektronisk søknad er du legitimert og søknaden signert.

Steg 3
Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på ca 2 uker. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

Steg 4
Den som søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt som ansvarlig for politiattester fra styret.

Medlemsansvarlig i fotballgruppen: Kjerstin Stavrum, tlf. 40069226
Medlemsansvarlig i håndballgruppen: Erlend Koppen Skar, tlf. 958 45 513.

Bønes IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

For deg som ikke sender elektronisk søknad:
Er du under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk? Da skal du erstatte steg 2 over ved å fylle ut følgende skjema:

https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2018.pdf

Øverst i søknadsskjemaet må du sette "Politimesteren i Østfinnmark politidistrikt" som mottaker av søknaden. For søkere under 18 år må søknaden være signert av foresatte.

Søknaden sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Hva må legges ved søknaden?

  • Bekreftelse på formål:

- Bekreftelse politiattest trener
- Bekreftelse politiattest foreldrekontakt
- Bekreftelse politiattest foreldreansvarlig ifm. turnering
- Bekreftelse politiattest styremedlem  

  • Legitimasjon. Kopi av gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur.

Deretter følger steg 3 og 4 som beskrevet over.

Les mer om politiattest for idrettslag her

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny