Meny

Bønes Idrettslag

2018

Her finner du saksdokumenter og referat fra årsmøtet 14. mars 2018.


Referat årsmøte Bønes IL 2018


​​​​​Dagsorden:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av dirigent og referent
Sak 3: Status Bønes IL og veien videre ved Christian Kanzler
Sak 4: Årsmeldinger. Hovedlag, fotball, håndball og idrettsskole
Sak 5: Regnskap for 2017
Sak 6: Budsjett for 2018
Sak 7: Valg
Sak 8: Innkomne forslag

Sakspapirer til årsmøtet

Årsmelding 2017 - Hovedlaget (pdf)

Årsmelding 2017 Fotballgruppen (pdf)

Årsmelding 2017 håndballgruppen​ (pdf)

Årsmelding 2017 - Idrettsskolen (pdf)

Regnskap 2017 vs budsjett 2018​ (xls)

Bønes Idrettslag_regnskap 2017 (1) (pdf)

Foretningsorden Bønes IL (pdf)

Innstilling til valg fotballgruppen_årsmøte 2018 (pdf)

Innstilling til valg håndballgruppen_årsmøte 2018 (pdf)

Innkomne saker til Årsmøtet 2018

- Innkomne saker til Årsmøte 2018  (pdf).

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny