Meny

Bønes Idrettslag

Telenor Xtra Bønes: skoleåret 2019/20

Telenor Xtra Bønes er vår egen idrettsfritidsordning. I skoleåret 2019/20 går tilbudet til elever i 4. - 7. klasse (f. 2007-2010). Vi går nå snart inn i et nytt skoleår, og per i dag er alle deltakerplassene fylt opp. Det er fortsatt mulig å sette deltakere på venteliste.

Kristian Schult

Bønes IL. startet høsten 2013 opp en egen idrettsfritidsordning. Vi er offisielt godkjent som Telenor Xtra-arrangør. Dette kvalitetssikrer det sportslige innholdet og den organisatoriske delen av driften. Tilbudet går i år primært til aldersgruppen 9-12 år, elever i 4. - 7. klasse, barn født i 2007-2010. Vi har åpent mandag-torsdag, og vi har i utgangspunktet 45 plasser hver dag. Mandag er forbeholdt deltakere som primært ønsker fokus på fotball og/eller håndball, et eget "ballakademi".

Mandager: Telenor Xtra Ballakademi for elever i 4. - 7. klasse (inkl. keepertrening).

Tirsdag-torsdag: Allsidig idrettsfritidsordning for elever i 4. - 7. klasse.

Les mer om Telenor Xtra her: www.fotball.no/barn-og-ungdom/telenor-xtra/

Telenor Xtra Bønes er et tilbud om kvalifisert leksehjelp, et lett måltid (stort sett varmmat) og et helhetlig, allsidig aktivitetstilbud med trening etter skoletid til elever ved barneskolene på og rundt Bønes. Vi samarbeider med skolene, og vi avtaler sambruk om aktivitetsarenaene. Vi har også kontakt med idrettslag innen de fleste idretter i området rundt Bønes, noe som sikrer variert aktivitet. Vi har blant annet et tett samarbeid med Bergens Tennisklubb, som stiller med egne trenere flere dager i uken. Kommende skoleår har vi også et eget opplegg for basketspillere. Opplegget for øvrig skal være tilpasset deltakerne som melder seg på; deres primæridretter, ønsker og behov.

I tillegg til opplegget i kjernetiden, tilbyr vi kveldsaktiviteter 3-4 ganger i halvåret, f.eks. stupekurs, klatring, skøyter, golf etc. Vi har også tilbud om turer: Dette skoleåret arrangerer vi oppstartstur til Strandebarm, i april blir det vintertur til Mjølfjell.

Telenor Xtra Bønes følger skoleruten. Vi har hovedbase/mottak i klubbhuset i Fjellsdalen.

Tidsrom:

Vi har åpent fire dager i uken: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Åpningstid: Kl. 13-16.30. Dere velger selv hvilke dager dere melder dere på. Se ellers info over.

Status for gruppene (per. 22.01.20):

Mandager: 3 ledige plasser

Tirsdager: fullt

Onsdager: fullt

Torsdager: 8 ledige plasser


Deltakeravgift:

Deltakeravgift per måned:

1 dag per uke: kr. 600,- (Ballakademi: kr. 500,-)

2 dager per uke: kr. 1000,-

3 dager per uke: kr. 1300,-

4 dager per uke: kr. 1500,-


Dagsplan (grovplan - varierer noe):

● ca. 13:00 – 14:45 – Innkryssing/mottak. Leksehjelp/tilrettelagt frilek/matlaging/

● ca. 15:00 – 16:15 – Aktivitet (følger årsplan/halvårsplan/ukeplan)

● ca. 16:15 – 16:30 – Avslutning/rydding/oppsummering


Utstyr:

Deltakerne får bag og treningstøy, og må medbringe dette treningstøyet hver gang. Fotballspillere må ha med fotballutstyr (fotballsko, leggebeskyttere og utetøy etter vær) til alle fotballøkter og håndballspillere må medbringe innesko.


Ansvarlig:

Hovedansvarlige for Telenor Xtra Bønes er Morten Haaland og Kristian Schult. Begge er pedagogisk utdannet, og begge har lang trener- og ledererfaring. Morten fungerer som daglig leder, Kristian er koordinator og assisterende leder.

Øvrige instruktører kommende skoleår er Reidun Seth, Henrik Stange Larsen, Johan Inge Fauske, Oskar Bolstad Aasland, Josefine Lien og Henrik Fjæren, samt assistenter og innleide instruktører innen enkelte idretter.


Mål for Telenor Xtra:

1. Skape bevegelsesglede:

– Variert aktivitet

– Prøve nye aktivitet

– Stimulere til mer aktivitet

2. Pedagogiske stikkord:

– Trygge/klare rammer

– Se alle, skape fellesskap

– Gi ansvar, ta ansvar

– Mobbefritt

– Medbestemmelse

3. Bidra til gode vaner:

– Kosthold og ernæring

– Gode lekserutiner

– Hygiene

– Skape selvstendighet

– Respekt og folkeskikk

– Planlegging/Strukturere hverdag

– Fair Play - holdninger på og utenfor banen/idretten

4. Utvikle norsk idrett/klubb:

– Klubbutvikling: bygge klubbfølelse/-tilhørighet

– Kvalitet på aktiviteter/organisering

– Variasjon ift. klubbaktivitet (allsidighet)

– Utviklingsmål

– Utvikle ferdigheter (sportslig og holdningsmessig)


Påmelding:

Send e-post til telenorxtra@bonesil.no

Skriv følgende info i påmeldingen:

● Deltakers navn, adresse og fødselsdato

● Foresattes navn, telefonnummer og e-postadresser

● Antall og hvilke dager man ønsker å delta.

● Eventuelt hvilke idretter deltakeren er aktiv i og/eller ønsker trening i.


Oppsigelse:

Vi oppfordrer dere til å binde dere til et halvår av gangen, for å unngå for mye gjennomtrekk i gruppene. Forøvrig er det uansett to måneders oppsigelsesfrist/plassendringsfrist på plassen, regnet fra den 1. i påfølgende måned etter at oppsigelsen er mottatt.


Ta gjerne kontakt med oss: telenorxtra@bonesil.no

Navn Rolle Epost Tlf
Morten HaalandDaglig leder Telenor Xtra BønesEpost90845138
Kristian SchultLederEpost93439210

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny