Meny

Bønes Idrettslag

Telenor Xtra Bønes: skoleåret 2024/25

Telenor Xtra Bønes er vår egen idrettsfritidsordning. I skoleåret 2024/25 går tilbudet til elever i 4. - 6. klasse (f. 2013-2015). Vi har nå startet påmelding til kommende skoleår.

Kristian Schult

Bønes IL. startet høsten 2013 opp en egen idrettsfritidsordning. Vi er offisielt godkjent som Telenor Xtra-arrangør. Dette kvalitetssikrer det sportslige innholdet og den organisatoriske delen av driften. Tilbudet går i år primært til aldersgruppen 9-12 år, elever i 4. - 7. klasse. Vi har åpent mandag-torsdag, og vi har i utgangspunktet 60 plasser hver dag. Mandag er forbeholdt deltakere som primært ønsker fokus på fotball og/eller håndball, et eget "ballakademi".

Mandager: Telenor Xtra Ballakademi for elever i 4. - 7. klasse.
Tirsdager (Bønes skole): FFO for elever i 4.-6. klasse
Tirsdag-torsdag: Allsidig idrettsfritidsordning for elever i 4. - 7. klasse.

Les mer om Telenor Xtra her: www.fotball.no/barn-og-ungdom/telenor-xtra/

Telenor Xtra Bønes er et tilbud om kvalifisert leksehjelp, et mellommåltid (stort sett varmmat)l, og et helhetlig, allsidig aktivitetstilbud med trening etter skoletid til elever ved barneskolene på og rundt Bønes. Vi samarbeider med skolene, og vi avtaler sambruk om aktivitetsarenaene. Vi har også kontakt med idrettslag innen de fleste idretter i området rundt Bønes, noe som sikrer variert aktivitet. Vi har blant annet et tett samarbeid med Bergens Tennisklubb og Bønes basket, som stiller med egne trenere flere dager i uken. Opplegget for øvrig skal være tilpasset deltakerne som melder seg på; deres primæridretter, ønsker og behov.

I tillegg til opplegget i kjernetiden, tilbyr vi kveldsaktiviteter 3-4 ganger i halvåret, f.eks. stupekurs, klatring, skøyter, gokart etc. Vi har også tilbud om turer: Kommende skoleår planlegger vi på overnattingstur til Mjølfjell i vinter, samt sommertur til Strandebarm i mai 2024.

Telenor Xtra Bønes følger skoleruten. Vi har hovedbase/mottak i klubbhuset i Fjellsdalen.

Tidsrom:

Vi har åpent fire dager i uken: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Åpningstid: Kl. 13-16.30. Dere velger selv hvilke dager dere melder dere på. Se ellers info over.

Status for gruppene (13.05.24):

Mandager: fullt (venteliste)

Tirsdager: få ledige plasser
Tirsdager FFO: fullt (venteliste)

Onsdager: fullt (venteliste)

Torsdager: få ledige plasser


Deltakeravgift:

Deltakeravgift per måned:

1 dag per uke: kr. 750,- (Ballakademi/FFO: kr. 700,-)

2 dager per uke: kr. 1200,-

3 dager per uke: kr. 1500,-

4 dager per uke: kr. 1700,-


Dagsplan (grovplan - varierer noe):

● ca. 13:00 – 14:45 – Innkryssing/mottak. Leksehjelp/tilrettelagt frilek/matlaging/

● ca. 15:00 – 16:15 – Aktivitet (følger årsplan/halvårsplan/ukeplan)

● ca. 16:15 – 16:30 – Avslutning/rydding/oppsummering


Utstyr:

Deltakerne får bag og treningstøy, og må medbringe dette treningstøyet hver gang. Fotballspillere må ha med fotballutstyr (fotballsko, leggebeskyttere og utetøy etter vær) til alle fotballøkter og håndballspillere må medbringe innesko.
Utstyr bestilles her: https://telenorxtra.profilsport.no/utstyrspakker-u...


Ansvarlig:

Hovedansvarlige for Telenor Xtra Bønes er Christoffer Martinussen og Kristian Schult. Begge er pedagogisk utdannet, og begge har lang trener- og ledererfaring. Christoffer fungerer som daglig leder, Kristian er koordinator og assisterende leder. I tillegge er klubbens daglige leder, Kim Davidsen, med i den daglige driften.

Øvrige instruktører inneværende skoleår er Raymond Sjøstrøm (fotballansvarlig), Oskar Bolstad Aasland (håndball), Henrik Fjæren (fotball), Even Paturson (fotball/håndball), Johan Inge Fauske (basketball), Dina Frisendal (håndball), Maria Stub (fotball), Herman Bergene (fotball) samt assistenter og innleide instruktører innen enkelte idretter.


Mål for Telenor Xtra:

1. Skape bevegelsesglede:

– variert aktivitet

– prøve nye aktivitet

– stimulere til mer aktivitet

2. Pedagogiske stikkord:

– trygge/klare rammer

– se alle, skape fellesskap

– gi ansvar, ta ansvar

– mobbefritt

– medbestemmelse

3. Bidra til gode vaner:

– kosthold og ernæring

– gode lekserutiner

– hygiene

– skape selvstendighet

– respekt og folkeskikk

– planlegging/Strukturere hverdag

– Fair Play - holdninger på og utenfor banen/idretten

4. Utvikle norsk idrett/klubb:

– klubbutvikling: bygge klubbfølelse/-tilhørighet

– kvalitet på aktiviteter/organisering

– variasjon ift. klubbaktivitet (allsidighet)

– utvikle ferdigheter (sportslig og holdningsmessig)


Påmelding:

Legg inn påmelding her: https://forms.gle/4LD137SFUgv5sjwD9

Dere trenger følgende info i påmeldingen:

● Deltakers navn, adresse og fødselsdato

● Foresattes telefonnummer og e-postadresser

● Antall og hvilke dager man ønsker å delta.

● Primæridrett og interesser


Oppsigelse:

Vi oppfordrer dere til å binde dere til et halvår av gangen, for å unngå for mye gjennomtrekk i gruppene. Forøvrig er det uansett to måneders oppsigelsesfrist/plassendringsfrist på plassen, regnet fra den 1. i påfølgende måned etter at oppsigelsen er mottatt.

Ta gjerne kontakt med oss: telenorxtra@bonesil.no

Navn Rolle Epost Tlf
Kim DavidsenDaglig leder, Bønes IL. Epost92460395
Kristian SchultAktivitetskoordinatorEpost93439210
Christoffer MartinussenDaglig leder Telenor Xtra BønesEpost95939035

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny