Meny

Bønes Idrettslag

Årsmøte 2016

​​​​​Her finner du saksdokumenter og referat fra årsmøtet 17. mars 2016.

Referat Årsmøte 2016 Bønes IL >>


Agenda og sakspapirer

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av dirigent og referent
Sak 3: Status Bønes IL og veien videre ved Christian Kanzler
Sak 4: Årsmeldinger. Hovedlag, fotball, håndball og idrettsskole
Sak 5: Regnskap for 2015
Sak 6: Budsjett for 2016
Sak 7: Valg
Sak 8: Innkomne forslag

Årsmelding 2015 Hovedlaget

Årsmelding 2015 Fotballgruppen

Årsmelding 2015 Håndball

Årsmelding 2015 idrettsskolen

Regnskap vs Budsjett 2015

Årsregnskap Bønes IL 2015

Forretningsorden i Bønes IL

Innstilling til valg fotballgruppen 2016

Innstilling til valg håndballgruppen 2016

Innstilling til valg idrettsskolen 2016

Innkomne saker til Årsmøtet 2016​ -

Lovnorm-for-idrettslag >>


Vedtak og protokoll:

Protokoll - Årsmøte 2016​ >>

Lovnorm Bønes IL​ >>

Revisjonsberetning Bønes IL​ >>

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny