Meny

Bønes Idrettslag

Sportslig utvalg - fotballgruppen

Bønes IL Fotball har et Sportslig Utvalg (SU). SU jobber med planer og tiltak for rekruttering og utvikling av trenere og spillere, treningstider vinter/sommer, sportsplan m.m.

I Sportslig utvalg sitter (fra 1.1.2021):
Jan Frønsdal
Henrik Fjæren
Jennifer Lund
Raymond Sjøstrøm

De fire representerer bredden i klubben; de yngre lagene, ungdomslagene og lag på seniornivå – både på herre- og damesiden.

Bakgrunnen for etableringen av SU var å ha et forum som jobber direkte mot trenere og spillere for å sikre god rekruttering og kvalitet i utvikling av både trenere og spillere i klubben. Visjonen om å ha flest mulig spillere lengst mulig i klubben ligger i bunn for dette.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny