Meny

Bønes Idrettslag

Sportslig utvalg - fotballgruppen

Bønes IL har etablert et Sportslig Utvalg (SU) for fotballgruppen som ledes av sportslig leder Reidun Seth.

Gruppen jobber med planer og tiltak for rekruttering og utvikling av trenere og spillere, samt treningstider.

I Sportslig utvalg sitter (fra 1.6.19):
Reidun Seth
Knut Sundfjord
Jan Frønsdal
Henrik Fjæren

De fire representerer bredden i klubben; de yngre lagene, ungdomslagene og lag på seniornivå – både på herre- og damesiden.

Bakgrunnen for etableringen av SU var å ha et forum som jobber direkte mot trenere og spillere for å sikre god rekruttering og kvalitet i utvikling av både trenere og spillere i klubben. Visjonen om å ha flest mulig spillere lengst mulig i klubben ligger i bunn for dette.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny