Meny

Bønes Idrettslag

Informasjon om de ulike hallene og arrangement

Oppdatert 06.03.2023

Bønes Arena - praktisk info_rev01022023 - her finner du informasjon dersom du skal ha arrangement i Bønes Arena (Bønes IH).

Bøneshallen - Praktisk info.​ - her finner du informasjon dersom du skal ha arrangement i Bøneshallen.

Veiledning arrrangementer Bønes Håndball_rev01022023 - Bønes Håndball - her finner du generell informasjon som gjelder for begge hallene.

Sjekkliste Sekretariat_Bane_rev01022023 - her finner du informasjon om sekreteriat

Sjekkliste Billettsalg_rev01022023 - her finner du informasjon om billettsalg

Kriterier for fordeling av håndballarrangement - Arrangement fordeles i klubben av arrangementsansvarlig etter følgende kriterier...

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny