Meny

Bønes Idrettslag

Årsmøte 2019

Her finner du innkalling med dagsorden samt saksdokumenter for årsmøtet mandag 25. mars 2019.

Dagsorden:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av dirigent og referent
Sak 3: Status Bønes IL og veien videre
Sak 4: Årsmeldinger. Hovedlag, fotball, håndball
Sak 5: Regnskap 2018
Sak 6: Budsjett 2019
Sak 7: Valg
Sak 8: Innkomne forslag

Sakspapirer til årsmøtet

Årsmelding 2018 - Hovedlaget
Bønes IL regnskap og noter 2018
Regnskap 2018 vs budsjett 2019
Bønes IL - Årsmelding 2018 Fotballgruppen
BIL Fotballgruppen - innstilling valg 2019
Årsmelding håndballgruppen 2018
Innstilling til valg håndballgruppen_årsmøte 2019


Se også

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny