Meny

Bønes Idrettslag

Bønes IL 25 år i dag!!

I dag 21. mars kan vi gratulere alle venner av Bønes IL med dagen! For nøyaktig 25 år siden etablerte et knippe engasjerte ildsjeler idrettslaget som har ført til stor idrettsglede for tusenvis av barn på Bønes.

25 år er ingen alder, men nok til at fine tradisjoner er etablert i klubben. Her kan nevnes Åpent klubbhus, fotball- og håndballskoler, aktivitetsdag, nattcup for ungdom og idrettsleiren.

Bønes IL vil takke alle personer med tillitsverv opp gjennom årene og det store antallet trenere og lagledere som har gitt fine opplevelser til barn og unge på Bønes.

25-årsjubileet vil bli markert på ulike måter gjennom året - når vi bare får lov til å samles igjen.

Her gir vi deg et kort sammendrag om etableringen av klubben for 25 år siden, og en tidslinje som viser utviklingen av klubben.

Mye kan nevnes og noen viktige hendelser er kanskje uteglemt. Har du bidrag til historien kan du sende epost til oss på post@bonesil.no.

Gratulerer igjen med 25-årsdagen alle sammen!

--------------------------------------------------------------------------

Bønes IL 1995-2020
Historien til Bønes IL starter allerede et par år før etableringen i 1995. Her følger et kort sammendrag av viktige hendelser i Bønes ILs historie.

1983
Grusbanen i Fjellsdalen blir etablert, og 2-3 fotballag fra sportsklubben Trane og Årstad IL begynner å trene på den nye banen.

Den store boligbyggingen og tilveksten på Bønes på 80-tallet gjør at det etter hvert blir kamp om treningstidene på grusbanen. Mange barn og unge blir henvist til aktivitetstilbud i andre bydeler som Fyllingsdalen og Årstad.

1990
Beboere på Bønes ser at behovet for et eget IL på Bønes er stort. På tidlig 90-tallet øker småkriminaliteten på Bønes, og man ønsker seg et aktivitetstilbud i eget nærområde som barna selv kan gå til og fra.

Lokale ildsjeler og foreldre engasjerte seg i samarbeid med Bergen kommune og Nærmiljøutvalget for Løvstakken. Lokaler ved postkontoret på Bønes Senter (tidl. EPA) er møteplass for klubben. Sverre Høynes er leder for Næmiljøutvalget fra Bergen kommune.

Se avisoppslag om arbeidet med nytt idrettslag Sydvesten >>
Sydvesten - Ønsker eget idrettslag på Bønes

1993
Det blir nedsatt et prosjektgruppe med initiativtakere som skal jobbe for etablering av Bønes IL. Kay-Ove Ulvestad, Sverre Høynes, Geir Hansen, Siren Amundsen og Roald Sandal sitter i denne gruppen.

Mer tekst følger under bildet.

Mangler bilde
Foto: Sydvesten.

Bakgrunnen for etableringen er å gi et godt aktivitetstilbud til barn og unge på Bønes. Mange barn står nå på venteliste for å kunne delta i Fyllingen IL og Årstad IL.

1995
Bønes IL blir formelt etablert 21. mars 1995. Dato blir valgt med tanke på at den markerer vårjevndøgn og er således en fin start på en ny epoke i fritidstilbudet på Bønes.

Les avisartikkel i Sydvesten >> 1532_001

I hovedstyret sitter Kay-Ove Ulvestad (leder), Geir Hansen (nestleder), Sverre Høynes (kasserer), Siren Amundsen (medlem) og Roald Sandal (medlem). De to sistnevnte er store pådrivere for å hente inn midler til klubben.

Først blir det oppstart av Idrettsskolen for barn i alderen 3-9 år. Aktivitetene foregår i Bergen Racketsenter, og hensikten er å gi et allsidig tilbud for de yngste barna. I løpet av mindre enn ett år deltar 230 barn i idrettsskolen.

Kay-Ove Ulvestad er på denne tid leder for Hovedstyret og kan fortelle følgende om oppstarten:

- Vi fikk en fantastisk respons på det arbeidet vi gjorde med etableringen av Bønes IL. Den positive responsen kom fra foreldre, det lokale næringsliv og lokalmiljøet ellers. Vi ble møtt med stor velvilje overalt, forteller Ulvestad.

To av de store lokale sponsorene er Bønes Spar (tidligere EPA) ved Egil Landsvik og Hordasped. Spar er fortsatt trofast og stor sponsor for idrettslaget.

Per-Erik Landsvik, sønn av Egil Landsvik, er i dag kjøpmann og daglig leder av Bønes Spar. Per-Erik mener at Bønes IL er et naturlig førstevalg i arbeidet med å støtte lokalmiljøet.

- Bønes IL gjør en glimrende jobb for barn og unge på Bønes. Bønes trenger et idrettslag som kan gi et godt tilbud til barn og unge og det gjør Bønes IL. Det er kjekt å kunne støtte Bønes IL som bidrar til at barn og unge får et godt og trygt fritidstilbud. Det er viktig i en bydel som Bønes, sier Per-Erik Landsvik.

Videre kan Kay-Ove Ulvestad fortelle at de opplevde en stor grasrotbevegelse, og et sterkt ønske om å skape en egen identitet for egen bydel.

- Det hele startet med Idrettskolen, og uten den hadde vi ikke hatt det store medlemsgrunnlaget i fortsettelsen, sier Ulvestad.

Mangler bilde
Foto: Sydvesten.

1996
To av ildsjelene på Bønes, Thormod Kolldal og Kelly Iversen, starter håndballskolen for barn i alderen 10-14 år.

Mangler bildeFoto: Sydvesten

Les avisklipp om håndballskolen i Sydvesten >>
Sydvesten - Unge handballtrenere på Bønes

Håndballgutter 86 blir det første guttelaget i håndball i Bønes IL. Guttene er da 10 år gammel og trenes av Geir Husebø. Husebø er en meritert håndballspiller, og blir fort engasjert som trener for flere håndballag - både for jenter og gutter. Han er i en periode trener for rundt ti håndballag.

- Jeg leste i avisen at Bønes IL skulle starte med håndballtreninger for barn og unge og trengte trenere. Jeg meldte jeg umiddelbart som trener. Jeg ble først trener for Gutter 86 og var trener for dem frem til 2005. I samme periode ble jeg trener for nær et titalls lag. I 2007 kom jeg tilbake som trener og har vært i Bønes IL frem til 2014, forteller Husebø.

Høsten 1996 starter Bønes IL "BIL-ringen" som er et aktivitetstilbud for voksne. Opptakskriteriet for å bli med i BIL-ringen er å kunne gå en runde rundt Langeskogen. I tillegg til å være et tur-tilbud er det lov å løpe, og flere av deltakerne markerer seg i ulike marathon-løp. Rundt 90 personer blir medlemmer i Bønes IL gjennom BIL-ringen.

Mangler bildeFoto: Sydvesten

Les avisoppslag om BILringen i Sydvesten >> Sydvesten - Flott oppslutning om BIL-ringen

Jarle Odland er initiativtaker og leder for BIL-ringen. Han kan fortelle følgende:

- BIL-ringen var et lavterskeltilbud som ble svært populært blant voksne på Bønes. Vi møttes for tur hver lørdag og gikk til Løvstakken. Jeg husker at Norges Gang-forbund kom over fra Oslo for å dele ut gå-staver til oss og for å gi instruksjon på hvordan vi skulle bruke gå-stavene, forteller Odland.

- Hver vår arrangerte vi orienteringsløp for store og små i Langeskogen. Og om vinteren reiste vi med tre fulle busser til Kvamskogen der instruktører viste oss teknikker for langrenn og slalom. Vi reiste på turer og deltok også i ulike konkurranseløp, som for eksempel Tromsø Marathon. Vi hadde det veldig sosialt og trivelig i Bilringen, sier Odland.

1997
Dette året starter den organiserte fotballen med seriespill. Helge Skjellvik blir første fotballformann, før Jarle Odland overtar og blir leder for fotballgruppen i tre perioder.

Les medlemsinfo om oppstarten av fotballgruppen >>
Medlemsinfo om at BIL starter fotballgruppe

Etter kun to år har Bønes IL over 500 medlemmer.

Se oppslag om medlemsmassen i Sydvesten >>
Sydvesten - 500 medlemmer og økningen fortsetter

Klubbinformasjon til medlemmene blir sendt gjennom eget medlemsblad.

Se forsiden på medlemsbladet her >>
Forside av medlemsbladet

Bilringen blir omgjort til Aerobic-gruppen.

1998
Bøneshallen blir ferdigstilt til stor glede for blant annet Idrettskolen, Håndballgruppen, Bønes Basket og Fjellsdalen skole.

I forkant av byggingen har det vært store diskusjoner om formål og lokalisering av Bøneshallen.

Les avisoppslag i Sydvesten om folkemøte om bygging av Bøneshallen >>
Sydvesten - Arrangerer eget folkemøte

2000
Klubbhuset blir bygget og Arne Larsen var ansvarlig for byggingen. Bønes IL har nå en medlemsmasse på 1000 medlemmer, og får egne nettsider. Medlemsbladet opphører noen år senere.

2001
De første jente-lagene for fotball blir etablert. Jenter født 88 og 90 har tidligere år spilt sammen med guttelaget, og hevder seg heretter stort i ulike cup'er og turneringer.

2002
Fotballjenter 88 blir kretsmestre. Jentene er da 14 år.

Fotballgutter 86 blir kretsmestre som guttespillere.

2004
Klubbhuset brenner ned, og store verdier og dokumentasjon for klubben går tapt. Nytt klubbhus er på plass året etter ved hjelp av midler fra Norsk Tipping.

Damelaget rykker opp til 3. divisjon og blir nr 4 i divisjonen året etter.

Idrettsleiren starter og rundt 50 deltakere deltar på denne. Leiren blir fort svært populær og i 2014 har leiren 160 deltakere.

Mangler bilde

2005
Damelaget i fotball vinner kretsmesterskapet. Samme år starter samarbeidet med Arna Bjørnar med hospitering.

2006
Grusbanen i Fjellsdalen blir oppgradert med kunstgressdekke til glede for både idrettslaget og Fjellsdalen skole. Trond Mohn var en sentral bidragsyter, og Jarle Odland var ansvarlig for etableringen av denne.

I samme år etableres grusbanen ved Bønes skole.

Damelaget for fotball blir nok en gang kretsmestre.

Fotballjenter 92 blir kretsmestre. Jentene er da 14 år.

2007
Bønes-jenten Kari Forthun (88-modell) spiller 17 kamper og scorer tre mål for Arna-Bjørnar i Eliteserien i fotball. Sesongen etter ble det 14 kamper / 1 mål. Kari fikk også flere J17- og J19-landskamper. Hun gjør comeback i Bønes i 2014-15 og scorer åtte mål i 4.divisjon i 2015.

2008
Det oppstår brann i klubbhuset for andre gang. Også denne gangen går verdier tapt. Klubbhuset blir rehabilitert på nyåret i 2009.

Mangler bilde

2009
Fotballjenter 95 blir kretsmestre med Kristian Schult som hovedtrener.

2010
Bønes IL ble valgt ut av Bergen Kommune som ett av 10 idrettslag til å få basistilskuddsmidler. Kristian Schult blir ansatt som aktivitetskoordinator i Bønes IL, noe som fører til at aktivitetstilbudet for skolebarn får et stort oppsving blant annet gjennom idrettsleir hver sommer.

aktivitetsdag2012
Claus Lundekvam blir ansatt som trener for A-laget på herre-siden og sportslig leder for fotballgruppen.

Melchior Husebø blir samme år ansatt som trenerkoordinator for Håndballgruppen. Klubben merker en markant økning i interessen for håndball blant de unge.

2013
Telenor Xtra Idrettsfritidsordning starter høsten 2013. Her gis leksehjelp, et lett måltid og et helhetlig, allsidig aktivitetstilbud etter skoletid til elever ved Fjellsdalen skole og Bønes skole.

2014
Flerbrukshallen ved Bønes skole blir ferdigstilt, og er et etterlengtet halltilbud for Bønes IL sammen med Bønes Basket. Det var et stort engasjement i flere år i forkant for å kunne finansiere hallen.

Bønes Arena flerbrukshall

Aerobic-gruppen utgår som gruppe i Bønes IL.

Fotballjenter 00 blir kretsmestre med Ole Bjørn Brudvik som hovedtrener.

Fotball A-laget herrer senior rykker opp fra 6 til 5. divisjon under ledelse av Claus Lundekvam. Samtidig rykker B-laget herrer senior opp fra 7. til 6. divisjon.

Damelaget i fotball ender på 2. plass i sin avdeling i 4. divisjon under ledelse av Kristian Schult.

Bønes IL har nå over 1000 følgere på Facebook.

2015
Bergen kommune beslutter å oppgradere fotballbanen i Fjellsdalen med nytt kunstgressdekke. Arbeidet blir gjennomført våren 2015.

Håndballherrene vant sin gruppe i 5. divisjon og rykket opp etter endt sesong.

J2002 fotball blir kretsmestre i J13-klassen, og vinner også SørCup i både 9er og 7er-klassen. Herrelaget rykker opp igjen, denne gangen til 4. Divisjon.

Bønesgutten Lars Christian Kjemhus debuterer for Sogndal i eliteserien i fotball.

I 2015 har Bønes IL fortsatt like over 1000 medlemmer.

2016
Sportslig leder i håndballgruppen Melchior Husebø kåres til Årets trener i Norges Håndballforbund Region Vest.

J17 fotball blir kretsmestre - for 2000-jentene på laget er det fjerde året på rad.

Melchior_aaretsTrener2016

2017
Fotball-damene får en finfin 5. plass i 3. divisjon. Mange av de samme jentene blir kretsmestre i J19. Herrelaget rykker ned fra 4. divisjon i en sesong med serieomlegging der halve divisjonen går ned.

Bønes møter Kongsvinger i Fjellsdalen i 3. runde i NM G19 og taper knepent 4-3.

Elise Kvinge fra 02-kullet tas ut på J15-landslaget, blir Sandviken-spiller og debuterer i eliteserien med scoring på slutten av sesongen.

Bønes IL velger Hummel og Sport Norge som ny utstyrsleverandør

2018
Damelaget i fotball rykker ned fra 3.divisjon etter å ha mistet flere sentrale spillere før sesongen. Herrelaget beholder med nød og neppe plassen i 5. divisjon.

J02 håndball blir første rene Bønes-lag som kvalifiserer seg for Bring-serien og imponerer utover i sesongen med mange seire og god plassering i puljen.

Idrettsskolen legges ned som særgruppe etter noen år med synkende medlemstall og utfordringer med å finne styremedlemmer, ledere og instruktører.

2019
J03 håndball kvalifiserer seg for Bring og vinner samtlige av sine første x kamper gjennom vinteren. Håndball damer senior har rykket opp både i 2018 og 2019 og kjemper i toppen av 4. divisjon gjennom sesongen 2019-20.

Bønesbanen legges om fra grus til kunstgress og er senhøstes klar til å tas i bruk til treninger.

Bønesbanen

2020
Ragnhild Eikeland Skage tas ut til J15-landslagstroppen i fotball.

Bønes Idrettslag fyller 25 år den 21. mars. Jubileet skal markeres på forskjellige måter utover året. Idrettslaget har ca 900 medlemmer i fotball- og håndballgruppene tilsammen.

Idrettslaget har ca 2000 følgere på Facebook og nesten 600 på Instagram.

All aktivitet i idrettslaget - håndball, fotball, Telenor Xtra, Åpent klubbhus, møter, kurs m.v. - stoppes fra 12. mars pga corona-viruset.

------------------------------------------------------------------------------------------

Bønes IL er et breddeidrettslag, men som man kan se av historien har flere utøvere fra klubben nådd langt i egen idrettskarriere. Gjennom årene har spillere fra Bønes kommet på landslag, kretslag, eliteserie- og 1. divisjonsnivå i fotball og håndball.

Flere tusen barn og unge, og ikke minst voksne, har gjennom årenes løp deltatt i ulike aktiviteter og tillitsverv i Bønes IL. Klubben har gjennom 25 år vært en viktig sosial arena for både barn og voksne. Bønes IL har vært - og skal fortsatt være - et sted hvor idrettsglede og vennskap skapes.

Visste du at….

Logoen til Bønes IL illustrerer Løvstakken og Nordåsvannet. Klubbfargene er blått og grønt og vises igjen i logoen. Blåfargen er hentet fra vannet, mens grønnfargen viser til frodige Løvstakken. Logoen ble laget av interimstyret i forbindelse med etableringen av Bønes IL.

Visste du at...

Bønes IL har sin egen sang. Sangteksten følger her:

BIL-sangen
Helt fra "Nordåsens" sølvblåe bølger
gjennom Brekko til Stemhaugens topp
ifra Renen og Solbakken følger
det en strøm som vil frem og vil opp.

Vi er barn, vi er menn vi er kvinner
som er sammen om felles mål
om vi mislykkes litt eller vinner,
det blir selvsagt den helt samme skål.

Gjennom laget vi lærer å tåle
både motgang - ja, enda litt sorg
felles løft, felles glede er målet
Bønes IL: Mitt hjem og min borg.


Se også

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny