Meny

Bønes Idrettslag

Kontingent og treningsavgift

Kontingenten er den største inntektsposten på budsjettet til Fotballgruppen. Kontingenten gjør at Bønes IL kan dekke utgifter til utstyr, forsikringer, avgifter til seriespill og cup'er, vedlikehold av baneanlegg og lignende.

ALLE som er engasjert i Bønes IL som trenere eller spillere, må betale en medlemsavgift til hovedlaget på kr 250,-. 

I 2023 er medlemskontingent + treningsavgift som følger:
  • G/J 6 år 550,-
  • G/J 7 år 800,-
  • G/J 8-12 år 1300-
  • G/J 13-19 år 2050,-
  • SENIOR Dame/Herre 2250,-
  • Studentmoderasjon 25%

Som en kompensasjon for å involvere seg som foreldre betaler trenere 250,- (medlemsavgift) samt 300- (medlemsavgift) for sitt/sine barn som de trener/leder. Dermed blir kontingenten redusert fra f.eks 1300,- for barnet, til 550,- til sammen for barn og trener i aldersgruppen 8-12 år.

Som en kompensasjon for å være styremedlem, betaler man KUN medlemsavgift for seg selv og alle sine barn i fotballen.

Fra og med 2018 benytter vi Klubbadmin (NIF) som medlemssystem, og kontingentvarsler kommer på epost direkte til hvert medlem. Noen kan få to eposter hvis de er registrert som foresatt for spiller (og samtidig mottar epost på vegne av spilleren). Kontingent kan betales i nettbank med KID, eller ved å logge inn på Min idrett og betale med kort der.

Betalingsfrist fremgår av eposten/fakturaen og vil vanligvis være 14 dager etter utsendelse.

Bønes IL har gode ordninger for redusert, evt utsatt, betaling eller fritak for kontingent av økonomiske eller sosiale årsaker. Ta kontakt med fotballstyret for å søke om fritak / reduksjon / utsettelse.

Husk at:
- Spillere uten betalt kontingent er ikke forsikret
- Spillere uten betalt kontingent er ikke spilleberettiget i kamper for laget sitt
- Spillere uten betalt kontingent vil ikke kunne melde overgang til annen klubb før han/hun betaler utestående kontingent(er)


Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny