Meny

Bønes Idrettslag

2023

Bønes IL kaller med dette inn til årsmøte mandag 27. mars kl 18:30 i Klubbhuset i Fjellsdalen. Alle medlemmer oppfordres til å møte opp og delta!

Dagsorden:
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av dirigent, referent, protokoll-signerere
Sak 3: Årsberetning for Idrettslaget
Sak 4: Regnskap 2022 + revisjonsberetning + kontrollkomiteens innstilling
Sak 5: Budsjett 2023
Sak 6: Saker fra hovedstyret:
- oppfølging sak 1/2022 (organisering)
- info fra anleggskomiteen
- ungdomsrepresentant
Sak 7: Valg
Sak 8: Innkomne forslag - ingen innkomne forslag før fristen

Saksdokumenter publisert her to uker før årsmøtet.

​Frist for innmelding av saker / forslag: fredag 10. mars

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny