Meny

Bønes Idrettslag

Aktivitetskoordinator i Bønes IL

Bønes IL er plukket ut av Bergen Kommune som ett av 10 idrettslag som får utvidet basistilskudd, for bl.a. å skape økt aktivitet blant barn og ungdom. Per i dag er Kristian Schult ansatt 30% i klubben som aktivitetskoordinator.

Aktivitetskoordinator jobber tett med de ulike gruppene i klubben, og bidrar inn mot og på tvers av fotball-, håndball og idrettsskolegruppen. I løpet av kalenderåret har han ansvar for gjennomføring av ulike aktivitetsuker for barn og ungdom. Om sommeren arrangerer vi idrettsleir og fotballskole. Om høsten og vinteren har vi håndballskole. Målet med disse er å holde flest mulig barn og ungdom i aktivitet i ferien, og vi bruker også disse ukene til å trene klubbens egne ungdommer som instruktører.

De siste årene har Kristian jobbet mye med å skape aktivitet og klubbfølelse for barn og tidlig ungdom. Høsten 2013 startet vi opp vår egen idrettsfritidsordning, Telenor Xtra. Dette er et helhetlig tilbud om leksehjelp, mat og et allsidig treningstilbud til elever i 5.-7. klasse. I tillegg til kjernetiden etter skoletid, arrangerer vi fellesaktiviteter på kveldstid en gang i måneden, og lengre turer i helger. Målet med dette er å skape et positivt miljø i klubben på tvers av gruppene.

Et annet tilbud aktivitetskoordinator har opprettet for å skape et bedre miljø på tvers av gruppene, er "fredagsgjengen". Dette er et ekstra treningstilbud hver fredag for våre medlemmer, per i dag t.o.m. 8. klasse. Deltakerne er inndelt i grupper på tvers av kjønn og alder, og dyktige trenere leder fotball- og håndballøktene. Treningen skal være ukens høydepunkt, en sosial og morsom trening, og en fin avslutning på uken.

Bønes IL. ønsker også et godt samarbeid med skolene i nærområdet. Særlig er det viktig for oss å ha en god dialog med Fjellsdalen skole, ettersom vi deler på lokaler og treningsarenaer. Hver tirsdag inviterer vi barna fra SFO (3. og 4. klasse) til trening i Bøneshallen. Aktivitetskoordinator styrer treningen, men også her bruker vi ungdommer fra idrettslaget som hjelpeinstruktører.

Aktivitetskoordinator jobber også inn mot samarbeidspartnere i og utenfor nærmiljøet. Gjennom Telenor Xtra og under sommerens idrettsleir, har klubben etter hvert samarbeidspartnere innen de fleste idrettsgrener. Vi har eksterne intsruktører som bidrar med trening i tennis (Bergens Tennisklubb), basket (Bønes basket), dans (Aktiv365), svømming (BS-LK), klatring (Gneist) fekting (Bergen Fekteklubb), innebandy, orientering osv. 

Kristian har de siste årene også fungert som hovedtrener for klubbens Senior Damer i fotball. Det har derfor vært naturlig at han også har jobbet med denne gruppen og lagene under for å hindre frafall fra idretten, og for å beholde at tilbud til våre eldste fotballspillere på jentesiden.

 

 

 

 

Navn Rolle Epost Tlf
Kristian SchultAktivitetskoordinatorEpost93439210

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny