Meny

Bønes Idrettslag

Årsmøte 2017


Dagsorden:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av dirigent og referent
Sak 3: Status Bønes IL og veien videre ved Christian Kanzler

- Knut Olsen orienterer om status i arbeid med Bønesbanen
- Kristian Schult presenterer aktivitetene i 2016 i regi av TelenorXtra, Fredagsgjengen mm.
- Thomas Tennebø presenterer Reidun Seths rolle i fotballgruppen, og Reidun Seth presenterer seg selv
- Arild Fismen presenterer Morten Haalands rolle i håndballgruppen, og Morten Haaland presenterer seg selv

Sak 4: Årsmeldinger. Hovedlag, fotball, håndball og idrettsskole
Sak 5: Regnskap for 2016
Sak 6: Budsjett for 2017
Sak 7: Valg
Sak 8: Innkomne forslag

Årsmelding Hovedlaget 2016 (pdf)

Årsmelding Fotballgruppen 2016​ (pdf)

Årsmelding håndballgruppen 2016​ (pdf)

Årsmelding 2016 Idrettsskolen​ (pdf)

Regnskap vs Budsjett 2016 til årsmøtet​ (xls)

Signert årsregnskap Bønes IL 2016 (pdf)

Signert årsberetning 2016 (pdf)

Forretningsorden i Bønes IL

Innstilling fra valgkomiteen for fotballgruppen  (pdf)

Innstilling til valg håndballgruppen​ (pdf)

Innstilling til valg idrettsskolen

Innkomne saker til Årsmøtet 2017 

- Innkomne saker til årsmøtet 210317 (pdf)
Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny