Meny

Bønes Idrettslag

Årshjul håndball

Her er en oversikt over datoer og oppgaver som må gjøres i perioden juni-mai.

Juni:

Søke om hall til håndballskole i høstferien

Påmeldingsfrist åpningscupen 15. juni (fellespåmelding)

Bestille Microballer til G/J 8 år

Sjekke opp antall skumballer G/J 7 år. Bestille evt flere

Invitasjon oppstart nye kull G/J 7 år

Søke om hall til håndballcamp ungdom i begynnelsen august (siste uke sommerferie)

Bestille medisinskrin til G/J 7år + vester

Juli:

August:

Styremøte august:

  • Bestemme dato for styremøter frem til jul
  • Fordeling av oppgaver roller i styret

September:

Info om håndballskole på hjemmesiden

Siste frist 15. 9 Påmelding Minihåndball + kortbane (Morten)

Oktober:

Kontingentinndrivning oppstart oktober. Skjer via deltaker.no. Foreldrekontakter sender ut info

Tidlig oktober sendes ut info om julecup på hjemmesiden. Påmeldingsfrist julecup 31. oktober (fellespåmelding)

Legge ut info om julecup på FB, hjemmesiden

Håndballskole uke 41

Søknad lotteritilsynet til loddsalg

November:

Påmelding til Stordcup starter 01. november

Møte med lagkontakter/trenere 20. november 1830-20 (Arild bestiller rom) Ellinor sender ut melding på FB

Desember:

Tidlig desember: Informasjon lisens 12år (Lars Petter)

1. desember: Siste frist Påmelding til minihåndball + kortbane (Morten)

Søke om hall til håndballskole vinterferie uke 9 (Lars Petter)

Julepresanger til trenere

Januar:

Invitere håndballskole vinterferie uke 9 via hjemmesiden g

Frist for gratis omberamming av kamper 2. halvår

Utdeling av loddbøker

Valgkomite

Februar:

Årsmøteinnkalling

Regnskap ferdig revidert

Sakspapirer for årsmøte

Mars:

Ca. midten av mars årsmøte

Påmeldingsfrist midten av mars Vårspretten

Søknadsfrist tildelt treningstid kommunal hall

April:

Trener/lagledermøte siste uke i april

Søknadsfrist Stordcup 1. april

Info til lagkontakter ang behov for nye drakter

Mai:

Påmeldingsfrister 1. mai

  • Seriepåmelding regionsserie og nasjonale serier
  • Dommerpåmelding
  • Sammensatte lag
  • Partner prestasjonssamarbeid

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny