Meny

Bønes Idrettslag

Covid-19 informasjon

​Her er informasjon til deg som skal spille kamp i Bøneshallen og Bønes Arena.

logo bones il

For å kunne gjennomføre arrangementet på en trygg og samtidig smidig måte, trenger vi din hjelp!!!

FOR SPILLERE/TRENERE/DOMMERE:

Kom helst ferdig skiftet til hallen!

Ved inngangen vil det henge en oversikt over hvilken garderobe ditt lag har blitt tildelt.

Vi ber om at lagene ikke møter opp før tidligst 30 minutter før kampstart.

Lagleder/trener skal levere forhånds utfylte spillelister (navn + mobilnummer) omgående til vakten ved billettutsalget. En lagvert vil følge laget samlet til tildelt garderobe.

Dommere skal registrere seg umiddelbart ved ankomst ved billettutsalget (navn+mobilnummer).

Vi ber trenere/lagledere om å påse at 1m-regelen skal følges av alle spillere som ikke er i direkte spill.

Husk medbrakt hånddesinfeksjonsmiddel. Vask/desinfiser hendene før du går ut på banen og etter ferdigspilt kamp.

Garderober forlates så fort som mulig etter ferdigspilt kamp da disse må rengjøres før neste lag kan ta dem i bruk igjen. Dusjene skal IKKE brukes.

OBS! Ved kortbanekamper beholder laget samme garderobe gjennom begge kamper. Ved siste kamp: Garderoben forlates straks når lagene som har kampen før deres har forlatt banene. Spillere tar med bager/utstyr og legger det bak spillerens plass på benken.

Garderoben kan ikke brukes i pausen, da de må rengjøres før neste lag kan ta dem i bruk.

Når kampen er ferdigspilt – Samlet lag forlater banen straks etter ferdig spilt kamp ved å bruke den store porten. IKKE gå tilbake til garderoben!

Under kamp: lagene skal sitte på benker/stoler på hver side av sekretariatet, det blir ikke sidebytte. Stoler/benker desinfiseres mellom hver kamp.

Begrensede muligheter for oppvarming i hall. Vi oppfordrer til å varme opp utenfor hallen i den grad det lar seg gjøre. Det vil være mulighet å varme opp på banen før kampstart. Ta eventuelt kontakt med tilsynsvakt!

FOR PUBLIKUM:

Vi foretar publikumsregistrering, enten manuelt eller via https://Qrona.nif.no. Registrer deg ved billettsalgsbordet med en gang du kommer i hallen. QR-kode er opphengt både ved inngangsdøren og ved billettsalgsbordet.

Publikum slippes inn 15 minutter før kampstart.

Bruk riktig side av inngangen når du kommer inn og når du forlater hallen.

Desinfiser hendene både før du kommer inn i hallen og før du forlater hallen.

Hånddesinfeksjonsmiddel er tilgjengelig ved både inngang og utgang.

Vi tar kun imot betaling med VIPPS eller kontantbetaling med eksakt beløp.

Vi selger varer i kiosken etter gjeldende retningslinjer. Hold avstand i kiosken! Ingen selvbetjening!

Hold avstand på tribunen! Vi ber om at også familiemedlemmer holder 1m avstand til hverandre, da det er vanskelig for vaktene å vite hvem som er i familie eller ikke.

Forlat hallen straks kampen din er over, slik at nye lag/publikum kan komme inn i hallen raskest mulig. Det vil være vakter tilstede som følger publikum ut av hallen.

Desinfiser/vask hendene før du forlater hallen.

Toalettene i hallen vil være åpne.

Lag/tilskuere som har lang reisevei vil prioriteres til å kunne være i hallen.

Det vil være begrenset antall plasser for publikum. For Bøneshallen er grensen på 25 personer på tribunen.

For treningskamper: Treningskamper må foregå UTEN publikum. Ingen andre enn spillere/trenere/dommere og funksjonærer skal være i hallen.

Takk for at du hjelper oss til å kunne gjennomføre et trygt og hyggelig arrangement.

Se også

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny