Meny

Bønes Idrettslag

Sportslig Plan

Vi minner om at alle trenere, spillere og andre involverte i Bønes håndball skal følge klubbens sportslige plan.

Kjære Bønes medspiller,

Planen er ment å være et levende verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag i klubben. Vi vil også tro at planen kan være av interesse for både spillere, ledere og foreldre for øvrig.

Last ned Sportslig plan her: Sportsplan Bønes IL håndballgruppen!

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny