Meny

Bønes Idrettslag

2021

NIF har forlenget fristen for gjennomføring av årsmøte fra mars til juni pga koronaen. Vi har valgt onsdag 21. april kl. 19 som årsmøtedato. Møtet vil bli gjennomført i Klubbhuset innenfor gjeldende regler.

Dersom det blir innført strengere tiltak kan årsmøtet bli utsatt, eller gjennomført digitalt.

Dagsorden:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av dirigent, referent, protokollsignerere
Sak 3: Årsberetning for Idrettslaget
Sak 4: Regnskap 2020
Sak 5: Budsjett 2021
Sak 6: Saker fra hovedstyret:
           Instruks for Kontrollutvalg
           Organisering Allidrett
Sak 7: Valg
Sak 8: Innkomne forslag

Sakspapirer til årsmøtet vil bli lagt ut som linker på denne siden senest 14 dager før årsmøtet.

Frist for å melde inn saksforslag: 5. april.​

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny