Meny

Bønes Idrettslag

Årsmøte 2022

Bønes IL kaller med dette inn til årsmøte tirsdag 29. mars kl 19:30 i Klubbhuset i Fjellsdalen. Alle medlemmer oppfordres til å møte opp og delta!

Dagsorden:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av dirigent, referent, protokoll-signerere
Sak 3: Årsberetning for Idrettslaget
Sak 4: Regnskap 2021
Sak 5: Budsjett 2022
Sak 6: Saker fra hovedstyret: sak om styreorganisering
Sak 7: Valg
Sak 8: Innkomne forslag (ingen innkommet)

Saksdokumenter - se linker til høyre/under Se også.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny