Meny

Bønes Idrettslag

Bønes Håndball trenger DEG!

For å kunne opprettholde den gode aktiviteten i håndballgruppen trenger vi 1-2 nye ressurser som kan tenke seg å gjøre en innsats i styret den kommende perioden.

De siste årene har Bønes håndball hatt en meget god og positiv utvikling. Aktivitetsnivået i håndballgruppen er større enn noen gang, og vi har engasjerte ressurspersoner i og rundt klubben.

- 

          Både i Bøneshallen og i Bønes Arena har vi engasjerte og flinke håndballtrenere i alle årsklasser. Vi har lykkes med å etablere både et herre- og damelag som viser at det faktisk er mulig å realisere målsetningen om flest mulig lengst mulig. Bønes gjør seg absolutt positivt bemerket på håndballarenaen i Bergen.

- 

           I Styrerommet har det også vært jobbet meget godt de siste årene. Styret har en viktig rolle i å tilrettelegge for aktivitet og positiv utvikling. Det har vært jobbet målrettet med å etablere en god økonomi, rekruttering av engasjerte trenere og utdanne dommere. I tillegg har håndballskoler, fredagstrening, nattcup m.m blitt etablert som faste aktiviteter. Å ha Morten Haaland med oss på «laget» er veldig viktig for klubben og styret. Han er en viktig ressursperson som skaper en meget god kobling mellom det sportslige og administrative.


 I perioder med positiv vekst og utvikling er det viktig både å skape kontinuitet og rom for utskiftinger. På håndballflatene klarer vi stort sett å få til utskiftninger når de er nødvendig. I styret er det vanskeligere. I år er det behov for utskiftninger da enkelte styremedlemmer har sittet lenge og ønsker avløsning. 1 person går ut av styret ved årsmøtet. Styret trenger derfor 1 -2 nye styremedlemmer for å få nødvendig fornyelse.


Det har i noe tid vært gjort forsøk på å rekruttere nye medlemmer uten å lykkes. Vi nærmer oss nå årsmøtet i Bønes IL, og skal vi opprettholde aktivitet og fortsette det positive i Bønes håndball må vi ha et velfungerende styre. Jeg oppfordrer derfor alle foreldrekontakter i samarbeid med trenere å hjelpe oss her. Vi bor i et område med mange ressurssterke personer. Jeg er overbevist om at det i foreldregruppen må finnes personer som kan ha lyst, og ser nødvendigheten av, å videreføre det vi nå har på gang. Jeg ber dere derfor ta kontakt med aktuelle foreldre i Bønes håndball og oppfordre dem til å melde seg.


Er det ingen som melder seg kan konsekvensene dessverre være at vi må redusere aktivitet på håndballsiden. Og misforstå meg rett; et håndballstyret er ikke avgjørende for det positive som skjer i hallen, men skal det koordineres og tilrettelegges på en god måte må styret være «bemannet» tilstrekkelig. Det er dette det handler om!


På vegne av håndballstyret,
Arild Fismen

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny