Meny

Bønes Idrettslag

Covid-19 informasjon

Her er informasjon til deg som skal spille kamp i Bøneshallen og Bønes Arena.

logo bones il

Oppdatert: 05.01.21

For å kunne gjennomføre arrangementet i Bøneshallen/Bønes Arena på en trygg og samtidig smidig måte, trenger vi din hjelp.

For spillere/trenere/dommere:

Ankomst:

Kom helst ferdig skiftet til hallen!

Ved inngangen vil det henge en oversikt over hvilken garderobe lagene har blitt tildelt.

Vi ber om at lagene ikke møter opp før tidligst 30 minutter før kampstart.

Lagleder/trener skal levere forhånds utfylte spillelister (navn + mobilnummer) omgående til vakten ved inngang/billettutsalget, eller informere om at registrering av spillere er gjort i TA

En vert vil ta imot spillere og følger dem til tildelt garderobe. Vi oppfordrer at laget helst møter opp samlet.

Dommere skal registrere seg umiddelbart ved ankomst ved inngang/billettutsalget (navn + mobilnummer), eller informere om at registrering er gjort i TA.

Vi ber trenere/lagledere om å påse at 1m-regelen skal følges av alle spillere som ikke er i direkte spill. Dette gjelder utenfor hallen, på vei inn og i garderoben, på benken, på vei ut av hallen.

Ta med eget hånddesinfeksjonsmiddel. Vask/desinfiser hendene før du går ut på banen og etter ferdigspilt kamp.

Garderober:

Alle lag får tildelt sin egen garderobe. Garderober forlates så fort som mulig etter ferdigspilt kamp da disse må rengjøres før neste lag kan ta dem i bruk igjen. Dusjene skal IKKE brukes. Toaletter i garderoben er åpne.

Lagene som spiller med klister kan etter ferdigspilt kamp gå tilbake til garderoben for å vaske hendene. Vi oppfordrer at garderoben deretter forlates raskest mulig, da disse må rengjøres før neste lag kan slippes inn.

OBS! Ved kortbanekamper beholder laget samme garderobe gjennom begge kamper. Ved siste kamp: Garderoben forlates straks når lagene som har kampen før deres har forlatt banene. Spillere tar med bager/utstyr og legger det bak spillerens plass på benken. Garderoben kan ikke brukes i pausen, da de må rengjøres før neste lag kan ta dem i bruk. Når kampen er ferdigspilt – Samlet lag forlater banen straks etter ferdig spilt kamp ved å bruke den store porten. IKKE gå tilbake til garderoben!

Før/under/etter kamp:

Lagene skal oppholde seg før kampstart i tildelt garderobe til en vert gir beskjed at banen er klar.

Lagene skal sitte på benker/stoler på hver side av sekretariatet, det blir ikke sidebytte. Stoler/benker desinfiseres mellom hver kamp. Husk 1-m avstand også her!

Begrensede muligheter for oppvarming i hall. Vi oppfordrer til å varme opp utenfor hallen. Vi skal legge til rette for oppvarming på banen før kampstart i den grad det lar seg gjøre. Oppvarming i garderobegangen er ikke tillatt.

For publikum:

Det er opp til arrangørlag om publikum tillates.

Dersom tilskuere tillates: Tilskuere slippes inn senest 5 minutter før kampstart, eller så snart tribunen er tømt fra forrige kamp.

Dersom arrangøren velger å spille kamper uten publikum, eller med begrenset antall publikum, vil klubbene mottar mail ang dette i forkant av kampdagen.

Lag/tilskuere som har lang reisevei vil prioriteres til å kunne være i hallen.

Bøneshallen har plass til 25 personer på tribunen. Det samme gjelder for Bønes Arena.

Bruk riktig side av inngangen når du kommer inn og når du forlater hallen.

Desinfiser hendene når du kommer inn i hallen.

Inngang/Billett:

Vi foretar publikumsregistrering, enten manuelt eller via https://Qrona.nif.no. Registrer deg ved billettsalgsbordet med en gang du kommer i hallen. QR-kode er opphengt både ved inngangsdøren og ved billettsalgsbordet.

Vi tar kun imot betaling med VIPPS eller kontantbetaling med eksakt beløp.

Kiosk:

Det er opp til arrangør om å ha åpen kiosk. Dersom kiosken er åpen, selger vi varer etter gjeldende retningslinjer.

Hold avstand i kiosken! Ingen selvbetjening!

Tribune:

Hold 1-m avstand på tribunen! Vi ber om at også familiemedlemmer holder 1-m avstand til hverandre, da det er vanskelig for vaktene å vite hvem som er i familie eller ikke. Dette gjelder IKKE for småbarn i følge med foresatt

Forlat tribunen/hallen straks kampen er over, slik at nye lag/publikum kan komme inn i hallen raskest mulig. Det vil være vakter tilstede som følger publikum ut av hallen.

Desinfiser/vask hendene før du forlater hallen.

Toalettene i hallen vil være åpne.

For treningskamper: 

Treningskamper foregår UTEN publikum. Ingen andre enn spillere/trenere/dommere og funksjonærer skal være i hallen.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny