Meny

Bønes Idrettslag

Innkalling til lagledermøte

Frist for påmelding av lag til sesongen 2015/16 er 1. mai. Håndballstyret ønsker å ha en dialog med trenere om planer og evt. mulig samarbeid mellom årsklassene i forkant av påmeldingen.

Årets sesong er nesten over, men forberedelser for neste sesong er allerede i gang. Frist for påmelding av lag til sesongen 2015/16 er 1.mai. Vi i håndballstyret ønsker i forkant av påmelding å ha en dialog med trenere om planer, og evt mulig samarbeid mellom årsklasser. Ved å ha møtet allerede nå kommer vi tidlig i gang med planleggingen.

Vi inviterer derfor alle trenere i årsklassene 1999 til 2006 til et dialogmøte

Tid:     Mandag 20.april kl 18:30
Sted:  Bønes Klubbhus

Fint om alle årsklasser stiller med minst 1 trener/lagleder. Ber om tilbakemelding på hvem som stiller. Merk svar med årsklasse. Foreldrekontakter er selvsagt også invitert til dette møtet hvis det er ønskelig både i forhold til informasjonsdeling og kontinuitet. Spesielt viktig er det kanskje hvis deltakelse innen årsklasser der trenere/lagledere slutter.

Vi sees!

Med vennlig hilsen
Jarle Sørlie,
Leder Håndballstyret Bønes IL
e-mail: jarle.sorlie@dnb.no

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny