Meny

Bønes Idrettslag

Stilling ledig

Bønes IL søker ny Sportslig leder håndball og Fagansvarlig Telenor Xtra.

Stillingen er i utgangspunktet en 100% fast stilling. Fordeling er 50% Sportslig leder håndball og 50 % Fagansvarlig Telenor Xtra. Klubben vil vurdere å dele stillingen på to personer avhengig av kompetanse og ønsker fra aktuelle kandidater.

Arbeidsoppgaver Sportslig leder håndball:
° Hovedansvar for all sportslig satsing
° Oppfølging og veiledning av klubbens trenere
° Oppfølging av lag (rullering)
° Faglig videreutvikling av håndballgruppen
° Implementering og videreutvikling av Sportsplan
° Arrangere sportslige og sosiale felles arrangementer
° Rekruttere trenere
° Ansvarlig for Fredagsgjengen og håndballskoler (vinter, høst og sommer)
° Delta på styremøter og møter i felles sportslig utvalg
° Skape miljø og håndballkultur

Arbeidsoppgaver Fagansvarlig Telenor Xtra:
° Hovedansvar for gjennomføring av Telenor Xtra
° Oppfølging og veiledning av barn: leksehjelp, matlagning og idrett
° Faglig og sosial videreutvikling av konseptet
° Ledelse og oppfølging av andre instruktører
° Administrasjon: Logistikk, utstyrsleveranser og personalledelse
° Planlegge og gjennomføre årlige kick-off, samlinger og andre arrangementer
° Skape miljø og idrettskultur

Kvalifikasjoner:
° Idrettsfaglig og håndballfaglig bakgrunn og kompetanse
° Erfaring med barn og unge i idrett
° Håndballfaglig autoritet
° Gode pedagogiske egenskaper
° Gode administrative egenskaper
° Lederegenskaper og erfaring
° Erfaring med planlegging og gjennomføring av idrettsarrangementer
° Relevant utdanning (idrett ± pedagogikk)

Personlige egenskaper:
° Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
° Evne til å motivere, inspirere, begeistre og engasjere
° Brennende engasjement for idrett og håndball (barn og ungdom)
° Gode kommunikasjonsevner, positiv og gode samarbeidsegenskaper
° Utadvendt og fremoverlent som type
° Evner å skape trivsel, mestring, samhold, idrettsglede og kultur i tråd med klubbens visjon og mål

Personlig egnethet i tillegg til formell og praktisk erfaring vil bli vil tillagt vekt

Vi tilbyr
° Lønn etter avtale
° Personalforsikring og pensjonsordning
° Spennende oppgaver i et hektisk og hyggelig miljø

Andre opplysninger
° Arbeidstid på formiddag/ettermiddag 13:30 ± 16:30
° Arbeidstid kveld og helg må påregnes
° Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For ytterligere informasjon:

Arild Fismen (Håndballgruppen)
arild.fismen@dnb.no
995 29 122

Kristian Schult (Telenor Xtra)
kristian.schult@gmail.com
934 39 210

Søknad
Søknad med CV og attester merkes Sportslig leder håndball - Fagansvarlig Telenor Xtra», og sendes pr e-post til post@bonesil.no. Det må fremkomme i søknaden om en er interessert 100 % stilling, og/eller om en kan vurdere 50 % stilling.

Søknadsfrist: 27.09.2016

Om arbeidsgiveren

Bønes IL ble stiftet i 1995 og er i dag et veletablert idrettslag som i hovedsak satser på breddeidrett. Klubben driver med håndball og fotball samt at vi har idrettsskole for de aller yngste. Totalt har klubben ca 1000 aktive medlemmer. Bønes IL har basen sin i Fjellsdalen hvor klubbhuset er lokalisert.
Håndball gruppen i Bønes IL er i medvind og har økt medlemsmassen betraktelig de siste årene. Gruppen har 350 medlemmer og har ca. 60 påmeldte lag til seriespill. Visjonen er flest mulig ± lengst mulig . Dette er utgangspunktet for hvordan gruppen skal styres, og noe vi som klubb samlet skal strekke oss mot.
Det er mye aktivitet i Bønes IL. Vi har Telenor Xtra konseptet som er en idretts fritidsordning for barn i alderen 8-12 år. Dette er et samarbeid med Norges fotballforbund og Telenor, men fokuset i Bønes er rettet på allsidig idrett med hovedfokus på fotball og håndball. Telenor Xtra har ca 100 deltakere.

Tiltredelse
01.01.2017Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny