Meny

Bønes Idrettslag

Bønes ILdsjeler: Kay-Ove Ulvestad

Kay-Ove Ulvestad er første styreleder i Bønes IL. Her forteller han historien om etableringen av Bønes IL og de første årenes vekst og aktiviteter.

Synnøve Stub

Sommeren 1994 ble Kay-Ove forespurt av Kontaktutvalget for kultur og fritid på Bønes med spørsmål om han kunne være den som startet opp, holdt i, og kjørte prosessen som skulle lede frem til etableringen av Bønes Idrettslag. Den oppgaven tok han på strak arm. Som far til to barn på 2 og 6 år hadde Kay-Ove og andre i samme livsfase på Bønes reflektert over hva som var bra med å bo på Bønes og hvilke tilbud som manglet. En av tingene de savnet var et lokalt idrettslag.

- Det var mange gode idrettslag i områdene rundt Bønes. Fyllingen, Løv-Ham og Årstad drev stort og godt innenfor håndball og fotball. Mange av bydelens barn og unge var engasjert i disse klubbene. Vår utfordring var at vi ønsket kortreiste aktiviteter hvor vi kunne unngå å kjøre våre barn til disse og samtidig bygge opp en identitet rundt Bønes som den gang var en «bydel» med rundt 9000 beboere. Bønes var et fint sted å bo, men også et sted med voksende ungdomskriminalitet og rusmiljø, forteller Kay-Ove.

Entusiasme, kreativitet og samarbeid
I kontaktutvalget satt blant annet Sverre Høynes fra Bergen kommune. Han ble også medlem av Arbeidsutvalget for etablering av idrettslag på Bønes som ble nedsatt i november 1994. Arbeidsutvalget bestod i tillegg til Sverre og Kay-Ove av Siren Amundsen, Roald Sandal og Geir Hansen. Medlemmene i arbeidsutvalget utgjorde også det første valgte styret i Bønes IL.

Mangler bilde
Foto: Sydvesten.

- Den jobben vi gjorde i perioden fram til etableringen av idrettslaget 21.03.1995 (vårjevndøgn) og videre frem mot de første aktivitetene høsten 1995 var preget av entusiasme, kreativitet og et godt samarbeid med blant annet Arne Melander som drev Bergen Racketsenter og Harald Garmanslund, redaktør i Sydvesten som er lokalavisen for Bønes og Fyllingsdalen, sier Kay-Ove.

I formålsparagrafen til BIL står det at idrettslaget skal skape identitet og tilhørighet til Bønes gjennom sosiale og idrettslige aktiviteter. Det var et mål som arbeidsutvalget jobbet mot. Klubbens logo speiler Løvstakken og Nordåsvannet; blå som Nordåsvannet og grønn som fjellsidene opp mot Løvstakken.

Startet i Bergen Racketsenter
Høsten 1995 startet idrettslaget opp sine aktiviteter i Bergen Racketsenter.

- Vi etablerte og kjørte i gang Idrettsskole for barn i alderen 3 – 9 år fordelt på tre ulike aldersgrupper. Det ble en stor suksess hvor vi etter to års drift hadde mer enn 200 barn i aktivitet. Den første lederen for Idrettsskolen var Bodil Leknes, sier Kay-Ove.

Våren 1996 etablerte idrettslaget håndballgruppen.

- Som Idrettskolen vokste også denne i rekordfart ledet av Kelly Iversen og med Geir Husebø som sportslig ansvarlig. Husebø var involvert i stort sett alle lag den første tiden, sier Kay-Ove.

Å få etablert fotballgruppe i Bønes IL var en adskillig mer krevende prosess.

-Vi var ikke veldig populær hos lederne i Årstad da det ble kjent at vi kom til å gjøre dette. Årstad hadde jo over mange år rekruttert spillere til aldersbestemte lag fra Bønes og hadde gjort en flott jobb i et veldrevet idrettslag. Men, vi fikk samlet en fin gjeng bestående av Jarle Odland, Roald Sandal, Helge Skjelvik, Dag Jarle Søvik og Jan Arne Vevatne som redet grunnen for fotball i Bønes IL slik at vi ved inngangen til 1997 / 98 – sesongen var etablert med fire guttelag i 89-års klassen.

Bønes IL vokste fort og engasjementet var stort på Bønes. Da Harald Garmanslund i Sydvesten i et intervju med tidligere idrettspresident Arne Myrvold fortalte om Bønes IL og en betalende medlemsmasse på mer enn 500 det første året uttalte han «Så mange? Dette er imponerende! Jeg kan ikke erindre på stående fot at et nyetablert idrettslag har fått så mange medlemmer bare i løpet av det første året.»

Støtte fra trofast næringsliv og ny idrettshall
For Kay-Ove var det ikke bare medlemstallet som gjorde inntrykk.

- Vi hadde en fantastisk støtte i deler av næringslivet på Bønes. Spar-butikken og Hordasped var ivrige og helt nødvendige økonomiske støttespillere med sine midler til draktsett og utstyr til idrettslagets aktiviteter. Det fortjener en stor hyllest!, sier Kay-Ove.

Styret i BIL hadde parallelt med oppstart av aktiviteter også drømmer om oppføring av egen idrettshall i Fjellsdalen.

- Vi kontaktet ulike politiske instanser og hadde god kontakt med Eva Grimstad, Høyrepolitiker som ble en viktig støttespiller for idrettslaget i tiden frem mot beslutning om bygging. Tusen takk til Eva for hennes bidrag og påvirkning av det politiske systemet i byen vår.

- Og da hallen stod ferdig og klar for åpning var på mange måter de ambisjoner og målsettinger som vi i det første styret hadde satt oss kommet til veis ende. Noen av oss fortsatte sitt arbeid i idrettslaget, andre trakk seg ut av den aktive delen, blant annet jeg, sier Kay-Ove.

Stolt og takknemlig

Når Kay-Ove ser tilbake på de årene med planlegging og etablering av de ulike aktivitetene blir han veldig stolt.

- Jeg er stolt over hva vi har vært med på og stolt over identiteten til Bønes som et godt sted å bo. Stolt over alle de som engasjerte seg. De som tok på seg leder- og trenerverv, de som var støttemedlemmer og alle de som driver eller har drevet med breddeidrett i Bønes IL, og stolt over at klubben også har fostret elitespillere innenfor håndball og fotball, sier Kay-Ove.

- Jeg gratulerer Bønes IL med 25-års jubileum, og ønsker klubben alt godt for de kommende årene!


kay-ove ulvestad

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny