Meny

Bønes Idrettslag

​Avgrenser utleie av klubbhuset

Muligheten for leie av klubbhuset begrenses nå til å gjelde trenere og styremedlemmer som har egne nøkkelbrikker.

​Det har den siste tiden vært mye rot knyttet til nøkkelbrikker som ikke legges tilbake og dårlig vask av lokalene. Klubben har dermed fått en for høy arbeidsbelastning knyttet til utleie.

De som p.t. har fått bekreftet booking av lokalet frem i tid får gjennomføre sin leie, men fra og med i dag kan man ikke lenger leie klubbhuset uten å inneha en rolle i idrettslaget og disponere en egen nøkkelbrikke.

Det vil fremdeles være mulig å benytte klubbhuset til spiller- og trenermøter, samt sosiale tilstelninger for lagene.

Hovedstyret

Klubbhus Storsalen

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny