Meny

Bønes Idrettslag

Avviser påstander

Styret i Bønes Idrettslag har som kjent avviklet alle kontraktsforhold med Claus Lundekvam. Dette har resultert i ulike media-utspill og Facebook-innlegg. Styret har tidligere ikke ønsket å bidra til at saken prosederes i media på noen måte - dette er fortsatt styrets ønske. Det er som utgangspunkt på årsmøtet, at styret gir sine redegjørelser til medlemmene.

Når vi nå allikevel gir dette utsagn, er det som følge av et FB-innlegg i går, og ett i dag, hvor Lundekvam kommer med feilaktige og krenkende utsagn, både mot styremedlemmer og andre enkeltpersoner, som er aktive medlemmer i klubben. Styret kan ikke la dette bli stående uimotsagt.

At styrets beslutning om å avvikle kontraktene med Lundekvam skal være basert på enkeltpersoner personlige agenda, savner enhver forankring i virkeligheten. Likeså at styret eller enkeltmedlemmer i styret gjør dette for å skjule økonomiske uregelmessigheter eller som en del av å manipulere den regnskapsmessige siden av lagets drift. Dette er rent oppspinn, her lages et fantasibilde ingen kjenner igjen. At der i et idrettslag vil være ulike syn på drift og økonomiske prioriteringer, sier seg selv, men det som her påstås, ligger utenfor enhver saklighet og organisatorisk folkeskikk.

De personangrepene som kommer mot Christian Kanzler og Arild Fismen oppleves både av dem, og resten av styret, som krenkende og provoserende. Dette er medlemmer som over år har gjort en stor uegennyttig innsats for laget, og fortjener på ingen måte de karakteristikker de blir tildelt av Claus Lundekvam. Det var et samlet fotballstyre og hovedstyre som sto bak beslutningene om å avvikle kontraktene med Lundekvam, de ble enstemmig vedtatt, etter grundige vurderinger.

Styret reagerer også kraftig på de personangrep som er rettet mot andre medlemmer av idrettslaget. Dette er medlemmer av klubben, og det er grovt krenkende utsagn som Lundekvam her kommer med. Ingen medlemmer i Bønes IL skal behandles slik. Det er fullstendig uakseptabelt. Styret tar på denne måte ikke stilling til verserende politisak, men ønsker å understreke at vi ikke kan la medlemmer bli utsatt for hets uten at det reageres.

Det opplyses for ordens skyld at det omtalte FB-innlegget nå skal være slettet.

For Bønes IL,
Hovedstyret og Fotballstyret


Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny