Meny

Bønes Idrettslag

Beredskapsplan for Bønes IL ved evt. seksuell trakassering og overgrep

Det er viktig at man griper inn og varsler dersom noen opplever seksuell trakassering eller overgrep! Her ser du hvordan du går frem i Bønes IL.


Hvis du opplever noe i Bønes IL som ikke er i tråd med vårt verdigrunnlag, så ønsker vi at du varsler oss. Vi behandler alle varsler seriøst og fortrolig. Det betyr at identiteten til varsler og personer/hendelser det er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken.


1. Dersom man oppdager eller mistenker at noen utsettes for seksuelle overgrep oppfordrer vi deg til å kontakte beredskapsgruppen i Bønes IL. Beredskapsgruppen vurderer om saken bør tas videre til fagpersonell.


2. Dersom mistanken gjelder overgrep mot mindreårige bør de foresatte straks informeres. Deretter tar beredskapsgruppen evt. saken videre til fagpersonell.


3. Beredskapsgruppen må sørge for at taushetsplikten overholdes. Dette gjelder både i forhold til den som opplever seksuelle overgrep og den som blir beskyldt for slik oppførsel. Det kan være aktuelt å følge opp slike saker internt i klubben for å "ta vare på" andre medlemmer både i støtteapparat og blant utøvere. Klubben må også vurdere om saken skal anmeldes for idrettens egne domsorgan.


Den som utsettes for seksuell trakassering eller seksuelle overgrep:
• Ta kontakt/søk hjelp hos en du stoler på
• Kontakt beredskapsgruppen i Bønes IL v/Kjersti Olsen Røyrvik eller Cathrine Krohn:
Kjersti på e-post kjersti.o.royrvik@gmail.com el. tlf. 411 41 353 el.
Cathrine på e-post ckrohn1972@gmail.com el. tlf. 908 01 972.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny