Meny

Bønes Idrettslag

Bønes IL Årsmøte 2011

Bønes IL kaller inn til årsmøte torsdag 7. april kl 19, i Klubbhuset i Fjellsdalen. Vi oppfordrer alle Bønes-medlemmer til å møte!

Knut Sundfjord

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av dirigent og referent.

3. Årsmeldinger 2010

4. Regnskap 2010

5. Innkommende forslag (se vedlegg)

        5.1 Innstilling baluba

        5.2 Oppstart av Rugby i Bønes IL

6. Valg

Saksdokumenter ligger annet sted på siden.

Vel møtt!

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny