Meny

Bønes Idrettslag

​Folk i Bønes IL: Sportslig utvalg for fotball

Bønes IL har lenge savnet et operativt Sportslig Utvalg (SU) for fotballgruppen, men i vår ble det etablert et nytt SU under ledelse av Knut Sundfjord. Gruppen er allerede godt i gang med planer og tiltak for rekruttering og utvikling av trenere og spillere.

SU

I utvalget sitter Knut Sundfjord (J14), Ronny Christoffersen (G12), Kristian Schult (Damelaget), Helge Underhaug (G2006 og G2009) og Stig Hopsdal (Herrelaget). De fem representerer bredden i klubben; de yngre lagene, ungdomslagene og lag på seniornivå – både på herre- og damesiden.

Bakgrunnen for etableringen av SU var å ha et forum som jobber direkte mot trenere og spillere for å sikre god rekruttering og kvalitet i utvikling av både trenere og spillere i klubben. Visjonen om å ha flest mulig spillere lengst mulig i klubben ligger i bunn for dette.

Redaksjonen møter utvalget på et av de fire møtene de allerede har hatt.

Hva jobber det sportslige utvalget med nå?

SUs første jobb er å få på plass en «startpakke» til de nye lagene som skal i gang til høsten (1. klassingene), samt en oppdatert øvelsesbank med innhold for de ulike aldersgruppene. Vi håper også å få til kurs og samlinger for trenerne, spesielt de nye som kommer inn.

Allerede lørdag 17.9 blir det trenerkurs i Fjellsdalen for 5er-lagene, med Ronny som hovedinstruktør

Hva jobber SU med på sikt?

På sikt skal vi jobbe med ny sportsplan, og kanskje også bidra til å gjøre Bønes IL til Kvalitetsklubb.

Hvordan vil dere involvere klubben?

Klubben blir involvert både gjennom at vi har dialog med styret om nye og løpende saker, og med trenere/lagledere ift deres arbeid med lagene.

Har dere innspill til styret, trenere eller spillere?

Oppfordring til trenere, lagledere og gjerne også spillere er å ta kontakt hvis dere har ideer til saker som SU bør ta opp – eller om dere ønsker at vi skal være med på trenermøter, spillermøter eller foreldremøter og bidra med informasjon, erfaringer, råd og tips.

Ønsker du å ta kontakt med Sporstlig utvalg kan du kontakte Knut Sundfjord på tlf 95842226 eller epost knut@sundfjord.no.

Vi ønsker SU lykke til med det viktige arbeidet de gjør for alle i Bønes IL Fotball!

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny