Meny

Bønes Idrettslag

Gymlek 2020-21

Bønes IL starter opp med Gymlek for barn født i 2016!

Kim

​Bønes IL ønsker å invitere barn født i 2016 til et spennende og nytt tilbud i klubben. Tilbudet preges i stor grad av lek og allsidig aktivitet med fokus på å opparbeide grunnleggende motoriske ferdigheter. Gymlek-partiene vil være en trygg arena for barn i aktivitet, samt være med på å bygge nye vennskap. Bønes IL har aldri tidligere hatt tilbud til så små årskull, så vi er stolt av å tilby Gymlek og spent på mottakelsen av dette tilbudet vi kommer i gang med nå.

Det er stort fokus på å unngå smittespredning av Covid-19. På grunn av restriksjonene vi er underlagt er det begrenset antall påmeldte til hvert parti. Foreldre kan i utgangspunktet ikke være med i aktiviteten, men vi satser likevel på at det skal bli veldig kjekt på trening og derfor er det viktig at alle barna gjør som instruktørene bestemmer. Gymlek er i utgangspunktet foreldrestyrt, så vi trenger hjelp til å gjennomføre partiene både i forhold til smittevern og organisering. Her vil vi spørre om hjelp underveis og politiattest kan måtte fremvises.

Vi starter opp med to parti i Insport Arena (Racketsenteret) i Fjellsdalen mandager kl. 16.00-16.45 og 17.00-17.45. Man kan melde på barn i ett parti.

Trening høsten 2020: Fra mandag 02.11 (uke 45) til og med mandag 21.12 (uke 52)
Trening vinter/vår 2021: Fra mandag 04.01 (uke 1) til og med mandag 10.05 (uke 19)

Det er ikke Gymlek i skolens vinterferie, samt påskeuken.

Deltageravgiften er kr. 1000,-. Faktura vil bli sendt ut etter påmelding. Alle barn som deltar på vår Gymlek får utdelt en T-skjorte. I tillegg vil medlemskapet i Bønes IL gi blant annet gode fordeler på Sport Norge Spelhaugen og mange andre medlemsfordeler.

Påmelding skjer via link:https://forms.gle/eSSGrmoVkxzwPDuD8. Se også våre nettsider www.bonesil.no og vår Facebook side.

Dersom du får problemer med påmeldingen eller har andre spørsmål tilknyttet idrettsskolen kontakt kim@bonesil.no.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny