Meny

Bønes Idrettslag

Har du betalt medlemskontingent for fotball Bønes IL?

​Kontingenten fra medlemmene er Bønes IL sin viktigste inntektskilde, og er helt avgjørende for å kunne opprettholde aktiviteten. I år ble faktura for første gang sendt ut på e-post til de fleste medlemmene og pr. post for de medlemmene hvor det ikke var oppgitt en e-post adresse.

Utsendelsen ble gjort før sommeren med forfall i juni. Utsendelsen er basert på innsendte lister pr. lag, og her vil det naturligvis kunne være feilkilder som medfører at ikke alle har fått den aktuelle e-posten. Fremdeles er det over 40 % av medlemmene som ikke har betalt kontingenten. For å delta på kamp og trening i Bønes IL må den enkelte utøver være medlem av klubben, og dette gjøres ved innbetaling av kontingenten. I sin ytterste konsekvens vil manglende innbetaling av kontingenten medføre at utøveren ikke vil kunne delta i kamper eller på trening.

Trenere/lagleder har fått tilsendt en liste med utestående kontingenter for det enkelte lag for å kunne følge dette opp . Hvis det er noen som ikke har mottatt faktura eller mangler opplysninger, kan disse kontakte Lasse Eliassen på e-post lasse.eliassen@online.no


Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny