Meny

Bønes Idrettslag

Har du hørt om Idrettens legevakt?

Idrettens legevakt er en akuttordning som er ment å fungere som et alternativ til en offentlig skadelegevakt, på akutte idrettsskader. Idrettens legevakt starter nå opp i lokalene til Idrettsmedisinsk avdeling på Brann Stadion ved siden av Brann butikken.

idrettenslegevakt​Idrettens legevakt betjenes av erfarne idrettsleger. Ordningen er utarbeidet av Idrettens Helsesenter og tilbys av Idrettsmedisinsk avdeling som regional samarbeidspartner med Idrettens Helsesenter.


Åpningstider: 08.00-18.00
Vakt telefon: 08.00-22.00
Tlf nr: 480 88 444

Utøveren betaler en egenandel tilsvarende egenandelen ved en offentlig skadelegevakt, resterende kostnader dekkes av idretts forsikringen.


• Ordningen gjelder for de særforbund som har Idrettens legevakt i dekningene.
• Ordningen gjelder for akuttskader utøveren ellers ville oppsøkt offentlig skadelegevakt for.
• Kravene i forsikringsvilkåret må være innfridd.
• Det er et krav om at skaden har skjedd i forbindelse med utøvelse av organisert idrett.
• Hvis forsikringen skal dekke videre utredning/behandling henviser legene pasienten tilbake til Idrettens skadetelefon.
• Utøveren betaler en egenandel tilsvarende egenandelen ved en offentlig skadelegevakt.

NB! Alle skader må meldes til forsikringsselskapet, dette hjelper vi utøver (evt foreldre) med når man møter i klinikken.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny