Meny

Bønes Idrettslag

Innkalling til årsmøte 17. mars 2015

Det kalles inn til årsmøte i Bønes Idrettslag tirsdag 17. mars 2015 kl. 19.30 i klubbhuset

Dagsorden:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2: Valg av dirigent og referent

Sak 3: Status Bønes IL og veien videre ved Christian Kanzler

Sak 4: Årsmeldinger. Hovedlag, fotball, håndball og idrettsskole

Sak 5: Regnskap for 2014

Sak 6: Budsjett for 2015

Sak 7: Valg

Sak 8: Innkomne forslag

Forslag til årsmøtet må være innsendt til hovedstyret -  post@bonesil.no - senest tirsdag 3. mars 2015.

Sakspapirer blir lagt ut på nettsiden og varslet om på mail senest en uke før årsmøtet.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny