Meny

Bønes Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Bønes IL 2016

Medlemmer i Bønes IL kalles med dette inn til årsmøte 17. mars 2016 kl 19.00.

Dagsorden:
 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av dirigent og referent
Sak 3: Status Bønes IL og veien videre ved Christian Kanzler
Sak 4: Årsmeldinger. Hovedlag, fotball, håndball og idrettsskole
Sak 5: Regnskap for 2015
Sak 6: Budsjett for 2016
Sak 7: Valg
Sak 8: Innkomne forslag

Sakspapirer blir lagt ut på nettsiden senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette innen torsdag 3. mars 2016 til post@bonesil.no.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny