Meny

Bønes Idrettslag

Innkalling til årsmøte i Bønes IL 2019

Medlemmer i Bønes IL kalles med dette inn til årsmøte mandag 25. mars 2019 kl 19.00 i Klubbhuset i Fjellsdalen.

Dagsorden:
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av dirigent og referent
Sak 3: Status Bønes IL og veien videre
Sak 4: Årsmeldinger. Hovedlag, fotball, håndball
Sak 5: Regnskap for 2018
Sak 6: Budsjett for 2019
Sak 7: Valg
Sak 8: Innkomne forslag

Sakspapirer blir lagt ut på nettsiden senest en uke før årsmøtet.

Medlemmer som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette innen mandag 11. mars 2019 til post@bonesil.no.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny