Meny

Bønes Idrettslag

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Bønes Idrettslag, torsdag 21. mars 2012 kl. 19.30 i klubbhuset

 

 

Innkalling til årsmøte i Bønes Idrettslag, torsdag 21. mars 2012 kl. 19.30 i klubbhuset

 

 

Dagsorden:

 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2: Valg av dirigent og referent

Sak 3: Informasjon angående sportslig satsing på håndball og fotball.

Sak 4: Årsmeldinger, hovedlag, fotball, håndball og idrettsskole

Sak 5: Regnskap for 2012

Sak 6: Budsjett for 2013

Sak 7: Valg

Sak 8: Innkomne forslag

 

Forslag til årsmøtet må være innsendt til hovedstyret -  post@bonesil.no - senest søndag 10. mars.

Sakspapirer blir lagt ut på nettsiden og varslet om på mail senest en uke før årsmøtet.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny