Meny

Bønes Idrettslag

Invitasjon til aktivitetslederkurs barneidrett

Bønes IL. arrangerer sammen med Vestland Idrettskrets, et aktiivitetslederkurs barneidrett, spesielt rettet mot ungdommer i egen klubb. Vi oppfordrer spesielt våre medlemmer fra årskullene f. 2002-2005 om å delta (men spiller fra eldre kull er også velkommen).

Kristian Schult


Kurset er kompetansegivende, og kan bygges videre på om man vil ta videre trener- eller lederutdanning. Det er også fint å ha på CV, dersom man skal søke jobb.

Vi vil at alle ungdommer i idrettslaget som ønsker å bidra som hjelpere eller instruktører på idrettsleir, fotballskole, håndballskole eller Telenor Xtra, har gjennomført kurset, og vil bli prioritert foran søkere uten fullført kurs.

Kurset tilsvarer "AktiVane", som noen av ungdommene har hatt tilbud om gjennom ungdomsskolen. De som har fullført dette kurset, trenger altså ikke melde seg på.

Kursdager:

  • Onsdag 11.03. kl. 18-21 i klubbhuset (teori)
  • Lørdag 14.03. kl. 10.30-16 i klubbhuset/hall (teori+praksis)
  • Søndag 15.03. kl. 10.30-16 i klubbhuset/hall (teori+praksis)


Påmelding:

https://minidrett.nif.no/Event#-100-aktivitetslederkurs

NB! Send også bekreftelse til aktivitet@bonesil.no om at du er påmeldt.

Kurset er gratis for alle medlemmer av Bønes IL. (gjelder også tidligere spillere og/eller foresatte som vil bidra som trenere/ledere).

Aktivitetslederkurs


Skjermbilde 2020-02-15 kl. 14.20.21


Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny