Meny

Bønes Idrettslag

​Kandidater til styret i fotballgruppen og styret for Idrettsskolen

Bønes Idrettslag ønsker kandidater til fotballstyret og til styret i Idrettsskolen.

Har du innspill til kandidater eller ønsker du selv å stille som kandidat til et av disse styrene i kommende periode?

Gode forslag tas i mot med takk og kan sendes med begrunnelse til Frode Storvik (frode.storvik@gmail.com) som er leder av fotballstyrets valgkomite.

Frist: torsdag 3. mars.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny