Meny

Bønes Idrettslag

Lagledermøte 17. juni

Det kalles inn til lagledermøte i fotballgruppen tirsdag 17. juni kl. 20.00 i klubbhuset Storsal.

Christian Kanzler

Agenda

  • Hva ligger i laglederrollen.
  • Kontingentinndrivning og konsekvenser av manglende innbetaling.
  • Oppdatering av spiller- og trenerlister.
  • Politiattester.
  • Utstyr/drakter.
  • Fjellsdalen kunstgressbane.

Det er møteplikt og dersom man ikke stiller mister man rettigheter til to gratis cup’er.  En representant, primært lagleder fra hvert lag skal stille.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny