Meny

Bønes Idrettslag

Loddbøker og kick-off

Her kommer info. om loddbøker og kick-off for foreldrekontakter i håndballgruppen.

Vedrørende loddbøker

Vi har på grunn av senere innbetaling av medlemsavgiften og avholdelse av kick-off møte for våre foreldrekontakter besluttet at loddbøker utleveres 5. januar 2017 kl. 2000 i klubbhuset. Vi ber om at alle foreldrekontaktene ( i hvert fall minst 1 fra hvert lag) kommer på møtet. Ha med oppdatert oversikt over spillere på laget.


Kick- off møte for foreldrekontakter

Torsdag 5. januar 2017 fra kl. 20.00 kaller vi inn til kick-off møte for foreldrekontaktene. Foreldrekontaktene har en viktig rolle for klubben og alle lagene i klubben. De er bindeleddet mellom klubben, spillerne, foreldregruppen og treneren. Foreldrekontakten skal ivareta både administrative og sosiale oppgaver for laget sitt, og er derfor en viktig faktor for å få et godt miljø i laget.


Vi har fått tilbakemeldinger på at flere ønsker mer informasjon om hva som forventes av foreldrekontaktene og hvordan ulike problemstillinger i et lag kan løses. Vi ser også at det er stor verdi i form av erfaringsutveksling og god kontakt mellom de ulike lagene vi har og styret ønsker av den grunn å skape en møteplass for alle våre foreldrekontakter i form av et årlig møte. I tillegg vil loddbøker utgis og spilleroversikt for hvert enkelt lag gjennomgås med de enkelte foreldrekontaktene.

Ny sportslig leder i klubben; Morten Haaland vil også møte og si litt om sine visjoner om klubben og forventing er til foreldrekontaktrollen.


Vi ser for oss å gå gjennom følgende emner:


· informasjon om foreldrekontaktrollen, og hvordan vanlige problemstillinger i laget kan løses/ og kunnskap om kontaktpersoner i klubben

· kort innføring i sportslig plan og klubbens grunnverdier herunder hvordan vi tenker at " flest mulig – lengst mulig"-prinsippet bør etterleves av trenere, foreldre, foreldrekontakter og spillere. Videre gis det informasjon om hvordan enkeltspillere kan ivaretas for eksempel ved hospitering og hvordan dette er tenkt å fungere i praksis

· påmelding av lag i serie og cuper, samarbeid mellom årsklasser

· hvordan skape et godt miljø i laget/ sosiale arrangementer

· hvordan ta opp " vanskelige problemstillinger

· veiledning i føring av medlemsregister med utlevering av "elektronisk mal" på medlemsregister

· informasjon om frivillighetsprosjektet og klubbens behov for frivillige i klubben

· informasjon om politiattester

· utlevering av loddbøker til hvert enkelt lag


Vi ber om at påmelding sendes til handball@bonesil.no

Riktig god jul , så ses vi i klubbhuset 5. januar 2017!


Mvh.
Styret Bønes Håndball

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny