Meny

Bønes Idrettslag

Låsing av Bøneshallen fra torsdag 24.01.

Bønes IL har mottatt melding fra Idrettsservice om at Bøneshallen blir låst på ettermiddags- og kveldstid fra og med torsdag 24. januar.

Håndballstyret

 

Hei alle håndballtrenere og kontakter,

Bønes IL har mottatt melding fra Idrettsservice om at Bøneshallen blir låst på ettermiddags- og kveldstid fra og med  torsdag 24. januar.

Alle må da ha nøkkelbrikke for å komme seg inn i hallen. Til sammen 38 trenere og ledere i klubben har mottatt nøkkelbrikke. Koden til disse er 1310.

Idrettsservice har mottatt oversikt over hvem som har mottatt nøkkelbrikke. Den enkelte har ansvar for nøkkelbrikken. Mister du den må du gi beskjed til idrettsanlegget nøkkelen tilhører snarest, og for å få ny nøkkelbrikke må du betale ett depositum på kr. 500,-.

Det er viktig at alle foreldrekontakter informerer trenerne, spillerne og deres foresatte om ordningen slik at alle stiller presis til treningene fremover da trenerne må låse inn spillerne i forkant av treningen.

De fleste trenere og ledere har gjennomført brannvernopplæring i hallen. For de av dere som ikke har deltatt på dette blir det arrangert en ny slik i nærmeste fremtid. Det er da viktig at resten av dere stiller på denne.

Nøkkelbrikken skal brukes til å få lagene inn og  treneren har også ansvar for at laget forlater hallen. Ambulerende vakt sørger for at lyset er på til første trening om ettermiddagen.

Ambulerende vakt har ansvar for å slukke lyset og stenge hallen etter at siste trening er avsluttet.

Trener /ansvarlig voksen har kun ansvar for eget lag og ansvar for at de kommer seg ut om brannalarmen går og ringe brannvesenet og den ambulerende vakten.

Ved skader i egen trening ringes 113 om nødvendig.

Ringe ambulerende vakt når de oppdager :

  • Hærverk
  • Skader på utstyr
  • Ulykker

Foreløpig vil ordningen med at ambulerende vakt åpner og stenger ifm. arrangementer i helgene fortsette. 

 

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny