Meny

Bønes Idrettslag

Retningslinjer bruk av idrettsanlegg

Her er gjeldende retningslinjer fra Bergen kommune ifm. bruk av idrettsanlegg. Oppdatert 21.09.20

Oppdatert 21. september 2020

Velkommen til idrettsanlegg i Bergen kommune. For å trygge hverdagen for brukere og ansatte i forbindelse med Covid-19 pandemien, ber vi dere om å lese igjennom følgende retningslinjer som gjelder for bruk av dette anlegget.

Generelt:

• Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratet (https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittev... ) og Folkehelseinstituttet sine retningslinjer, både i forhold til trening og arrangement.

• De forskjellige idrettene må forholde seg til Norges Idrettsforbund og særforbundets koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjene gitt av NIF.

• Ingen, hverken utøvere eller ledere, kan delta på aktiviteten hvis de har symptomer på luftveisinfeksjon.

• Det må være en ansvarlig person over 18 år når aktiviteten utøves, for å påse at retningslinjene og nødvendig smittevern blir ivaretatt, og ha kontroll på deltakelse.

• Personer som utvikler symptomer for luftveissymptomer under aktivitet, må dra hjem eller hentes så snart det er mulig. Syke personer som må hentes av andre må vente ute. Ved behov for bruk av toalett skal dette ikke benyttes av andre før det er rengjort. Ved mistanke om smitte må personell i hallen/beredskapsvakt kontaktes snarest mulig.

• Dersom idrettslag eller vertskapsklubb er i tvil om aktiviteten som planlegges kan gjennomføres i tråd med smittevernreglene, må Etat for idrett kontaktes (Idrett.Korona@bergen.kommune.no). • Brudd på retningslinjene kan medføre at idrettslag utestenges eller at anlegget blir stengt. • Det kan komme endringer på kort varsel.

• Den nasjonale grensen på 200 personer for et arrangement gjelder igjen for Bergen. Det er et krav til deltaker- og gjesteliste.

o Arrangement for toppidretten – inntil 200 tilskuere på tribunen (tallet innbefatter ikke utøvere, da de er adskilt fra publikum og det er større krav til arrangører på dette nivået) o Arrangement for breddeidretten – inntil 200 personer i hallen inkludert utøvere (gjelder ikke personer som er nødvendig for kampavviklingen)

Aktuell bruk av innendørs lokaler:

• Garderobene åpnes for skolene på dagtid, og på forespørsel fra idretten på ettermiddag/kveld og helg såfremt smittevernregler overholdes. Vi anmoder idretten om å begrense bruken av garderober.

• Toaletter holdes åpen, men kun etter forespørsel i tilknytning til utendørs anlegg i helgene.
• Møterom holder åpent for inntil 20 personer under forutsetning av at det er booket med ansvarlig møtearrangør som holder oversikt over deltakere, og at retningslinjene overholdes.
• Styrkerom kan benyttes dersom klubb står ansvarlig for at retningslinjene følges.
• Kiosk kan benyttes i forbindelse med salg av mat og drikke under arrangement. Dette krever at arrangør tilrettelegger for god generell hygiene og god håndhygiene, samt rengjør kjøkkenet før og etter bruk.

• Innendørs trening kan tillates med inntil 50 personer i en normalidrettshall (håndballflate på 20x40 meter), såfremt øvrige retningslinjer oppfylles. Dette må fordeles mellom de ulike gruppene som eventuelt er tildelt treningstid samtidig. Det skal være skriftlig oversikt over deltakere.

• Den enkelte idrettshall kan holdes stengt (avgjøres lokalt) mellom de ulike treningsgruppene, for å holde kontroll over hvem som er i hallen.

• Ny gruppe som skal trene kan ikke slippes inn i hallen før gruppen som har vært før dem har forlatt hallen. Det presiseres i den forbindelse at gruppe som har treningstid må være ute av hallen senest 5 minutter FØR treningstiden offisielt avsluttes og ny treningstid starter. Det er kun utøvere, ledere og trenere som skal være til stede i hallen.

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny