Meny

Bønes Idrettslag

Retningslinjer bruk av idrettsanlegg

Her er gjeldende retningslinjer fra Bergen kommune ifm. bruk av idrettsanlegg. Oppdatert 31.10.20

Oppdatert 31. oktober 2020

Velkommen til idrettsanlegg i Bergen kommune. For å trygge hverdagen for brukere og ansatte i forbindelse med Covid-19 pandemien, ber vi dere om å lese igjennom følgende retningslinjer som gjelder for bruk av dette anlegget. Innspill fra smittevernoverlegen i Bergen kommune er implementert i retningslinjene.

GENERELT:

 • Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratet
 • (https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittev...) og Folkehelseinstituttet sine retningslinjer, samt særregler for Bergen kommune (https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/korona...samfunnet/smittevernregler-for-bergen), både i forhold til trening og arrangement.

 • De forskjellige idrettene må forholde seg til Norges Idrettsforbund og særforbundets koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjene gitt av NIF.
 • Ingen, hverken utøvere eller ledere, kan delta på aktiviteten hvis de har nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon eller generell sykdomsfølelse. Dersom man lurer på om man er frisk så bør man være hjemme til dette blir avklart i løpet av de nærmeste dagene.

 • Det må være en ansvarlig person over 18 år når aktiviteten utøves, for å påse at retningslinjene og
 • nødvendig smittevern blir ivaretatt, og ha oversikt over deltakelse.

 • Personer som utvikler luftveissymptomer under aktivitet, må dra hjem eller hentes så snart det er mulig. Syke personer som må hentes av andre må vente ute eller i eget egnet rom. Ved behov for bruk av toalett skal dette ikke benyttes av andre før det er rengjort. Ved mistanke om smitte må personell i hallen/beredskapsvakt kontaktes snarest mulig.

 • På offentlig sted hvor 1-meters avstandskravet ikke kan overholdes er det krav til bruk av munnbind.
 • Dette kravet gjelder ikke barn under ungdomsskolealder.

 • Brudd på retningslinjene kan medføre at idrettslag utestenges eller at anlegget blir stengt.

 • Det kan komme endringer på kort varsel.

 • ARRANGEMENT:

 • I Bergen er det fra 29. oktober innført forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 personer til stede når det ikke er faste sitteplasser. Fast sitteplass betyr at samme sitteplass skal beholdes under hele arrangementet. Ved faste sitteplasser gjelder nasjonale bestemmelser om maks 200 til stede.

 • Ved flere arrangement innenfor samme idrettsbygg (f.eks håndball i idrettshallen og svømming i
 • svømmehallen), blir dette betraktet som ulike arrangement dersom det er ulik arrangør og de har separat utgang og inngang, eller organiseringen er slik at de ikke møtes.

 • Utendørs er det i Bergen kommune ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med mer enn 200
 • personer til stede samtidig.

 • Smittevernregler må følges, og arrangør må føre gjestelister over deltakere. Med arrangementer menes idretts- og kulturarrangementer (ikke organisert trening, øvelser og prøver). 

 • o Arrangement for toppidretten – inntil 200/50 tilskuere på tribunen (tallet innbefatter ikke utøvere, da de er adskilt fra publikum og det er større krav til arrangører på dette nivået)

  o Arrangement for breddeidretten – inntil 200/50 personer i hallen inkludert utøvere (gjelder ikke personer som er nødvendig for kampavviklingen)

  AKTUELL BRUK AV INNENDØRS LOKALER:

 • Garderobene holdes åpen for skolene på dagtid, og på forespørsel fra idretten på ettermiddag/kveld
 • og helg. Vi anmoder idretten om å begrense bruken av garderober.

 • Toaletter holdes åpen som normalt på hverdagene, og ved forespørsel i tilknytning til utendørs
 • anlegg i helgene.

 • Møterom holder åpent under forutsetning av at det er booket med ansvarlig møtearrangør som
 • holder oversikt over deltakere.

 • Styrkerom kan benyttes dersom klubb står ansvarlig for at retningslinjene følges.

 • Kiosk kan benyttes i forbindelse med salg av mat og drikke under arrangement. Dette krever at arrangør tilrettelegger for god generell hygiene og god håndhygiene, samt rengjør kjøkkenet før og etter bruk.

 • Innendørs trening kan tillates med inntil 50 personer i en normalidrettshall (håndballflate på 20x40 meter), såfremt øvrige retningslinjer oppfylles. Dette må fordeles mellom de ulike gruppene som eventuelt er tildelt treningstid samtidig. Dette er ikke til hinder for at det kan være flere grupper tilstede i hallen samtidig dersom det er plass til dette, f.eks i forbindelse med oppvarming, uttøyning eller annen trening så lenge gruppene holdes adskilt med god avstand.

 • Det oppfordres til å finne lokale løsninger i forbindelse med treningsstart/treningsslutt som medfører at treningsgruppene unngår for tett kontakt. Det er kun utøvere, ledere og trenere som skal være til stede på treningsflaten. Ved behov for foreldreinvolvering (eks. aktivitet for yngre utøvere), eller venting mellom økter for utøvere, anbefales bruk av tribuner eller andre ledige rom som oppholdssted. Klubben skal til enhver tid også ha oversikt over denne tilstedeværelsen.
 • Partnere og sponsorer

  powered by Ability.NET

  Meny