Meny

Bønes Idrettslag

Nye rutiner for betaling av dommer

Det er innført nye rutiner i forhold til betaling av dommere på fotballkamper. Ingen skal lenger betale kontant direkte til dommeren. Sørg for at dommerregningen er korrekt utfylt.

Arild Fismen

Se eksempel gjennom følgende link >>

Deretter sendes dommerregningen til kasserer Arild Fismen for utbetaling. Sendes på mailadresse: arild.fismen@bkkfiber.no

Her følger NFF’s regningslinjer om dommerbetaling.

Betaling av dommerregninger skal skje via nettbank og ihht. NFF's retningslinjer som sier følgende:

1.     Dommeren leverer eller sender regning til arrangerende klubb etter kampslutt og har ansvar for at regningen er korrekt utfylt med alle relevante opplysninger.

2.     Klubben overfører pengene til dommerens konto innen 10 dager.

3.     Dersom pengene uteblir sender dommeren en påminnelse til arrangerende klubb med kopi til kretsen.

4.     Dersom betalingen fortsatt uteblir skal kretsen følge opp klubben slik at vedkommende dommer får sitt tilgodehavende.

5.     Om klubben ikke betaler skal kretsen betale dommeren.

6.     Deretter krever kretsen inn sitt tilgodehavende fra klubben.

 

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny