Meny

Bønes Idrettslag

Nye rutiner for håndballdrakter

Håndballgruppen og Bønes idrettslag har behov for å få bedre kontroll på drakter og bestilling av utstyr generelt. For å få til dette har håndballstyret besluttet følgende:

725

- Christine Ullestad er oppnevnt som materialforvalter for håndballgruppen. Alt behov for drakter og annet utstyr skal fra nå  av koordineres av henne. Behov og forespørsler sendes på mail: cullestad@gmail.com

- Etter denne sesongen må alle lag levere inn drakter etter de laglistene som gjelder. Det vil lages en ny rutine for utlevering og rullering på draktsett som sikrer at alle lag har nødvendig utstyr

Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Med vennlig hilsen

Jarle Sørlie

Bønes håndball

Partnere og sponsorer

powered by Ability.NET

Meny